Detail předmětu

Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství

FSI-0MIAk. rok: 2023/2024

Předmět prezentuje studie z výzkumné a aplikační praxe materiálového inženýrství. Představené postupy následně umožňuje studentům použít v laboratořích při práci na tématech souvisejících s projekty řešenými na UMVI, s výhledem na zpracování bakalářských prací.

První část semestru obsahuje přednášky ukazující aplikaci principů jejichž základy jsou položeny v předmětech BUM a 3SV. Na analýzách vad a poruch z průmyslové praxe i na experimentání přípravěa hodnocení nových materiálů prováděných v laboratořích UMVI je předvedena aplikace metod materiálového inženýrství. Výsledky analýz jsou prezentovány jako syntéza dílčích výsledků jednotlivých testů a pozorování.

Druhá část semestru obsahuje samostatnou práci studentů v laboratořích UMVI, kde budou analyzovány jak průmyslové výrobky z běžné aplikační praxe, tak i prováděny experimenty s cílem připravit materiál pro analýzy použitelné v bakalářské práci..
Při analýzách studenti průběžně konzultují získané výsledky tak, aby byli schopni udělat závěry z hlediska vhodnosti použitého materiálu pro konkrétní aplikaci, použité technologie, povrchových úprav, přítomnosti vad a podobně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost nauky o materiálu, chemie, fyziky na úrovni prvního ročníku FSI. Manuální zručnost, znalosti z optiky jsou výhodou. Předmět je určen studentům kteří zvažují, nebo jsou rozhodnuti zpracovávat svou bakalářskou práci na téma z materiálového inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen prezentací dosažených výsledků na jejichž základě jim bude udělen zápočet.
Vzhledem k tomu, ze se jedna o nepovinny předmět, jsou aktivity v tomto kurzu posuzovány na základě vlastních výsledků studentů získaných v rámci laboratorních prací a kvality závěrečné prezentace.

Učební cíle

Cílem předmětu je přiblížit praxi materiálového inženýrství studentům druhého ročníku pomocí praktické laboratorní práce na analýzách reálných průmyslových výrobků a experimentálně připravených materiálů. Studenti získají propojení principů vyučovaných v materiálových předmětech s jejich projevy v reálné praxi. Předmět má umožnit studentům dlouhodobější přípravu a experimentální práci na materiálech pro bakalářská témata.
Studenti se prakticky seznámí s metodami materiálového inženýrství prováděním analýz v laboratořích. V průběhu semestru rozpracují první experimenty a studie pro svá bakalářská témata.

Základní literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999
E.N. Dowling: Mechanical Behaviour of Materials,Prentice Hall International Editions 1993
Ashby, M.: Materials Selection in Mechanical Design, Third Edition, Butterworth-Heinemann, 2005
Ashby, M.: Materials and Design, Butterworth-Heinemann, 2009
Callister WD, Rethwisch DG. Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 5th Edition. Wiley; 2016. (EN)
Tilley, R.J.D.: Understanding Solids: The Science of Materials 9780470026465; 2005; Wiley (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace KSB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace SSZ , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STG , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do analytických postupů a metod amteriálového inženýrství pro řešení průmyslových vad a poruch
2. Případové studie poruch a vad
3. Případové studie experimentálního vývoje materiálů
4. Prezentace technik dostupných v laboratořích, možné skupiny vhodných průmyslových výrobků pro následné analýzy, prezentace okruhů témat bakalářských prací

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Odběr a příprava vzorků, dokumentace
2. Pozorování vzorků, dokumentace
3. Pozorování vzorků,další měření, dokumentace
4. Shrnutí výsledků, příprava prezentace, doplňkové analýzy

Cvičení

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prezentace dosažených výsledků