VUT Junior je projekt Vysokého učení technického v Brně pro žáky 2. stupně základních škol a studenty nižších ročníků víceletých gymnázií. Jeho cílem je seznámit vybrané žáky a studenty s prostředím VUT v Brně a jeho studijními prostorami, moderními technologiemi a nejnovějšími poznatky vzešlými z vědecké činnosti na pracovištích VUT. Jejich prostřednictvím pak pozitivně rozvíjet zájem účastníků o studium především technických věd.

VUT Junior je formát neformálního volnočasového vzdělávání, který simuluje některé prvky studia na vysoké škole. Děti tak mají šanci nahlédnout do některých procesů studia na vysoké škole – účastní se imatrikulace a promoce a po ukončení studia jsou držiteli diplomu o absolvování. Přednášky a cvičení jsou pro ně speciálně upraveny, aby odpovídaly vědomostem získaným na základní škole a tyto dále rozvíjely. Vědomosti jsou předávány srozumitelnou formou se zapojením prvků hry a experimentu. Účastníci tak mají možnost získat náskok před svými vrstevníky zejména ve fyzice a chemii a pěstovat motivaci k dalšímu studiu těchto předmětů.

Aktivity projektu jsou uskutečňovány na fakultách a součástech VUT. Ty se v pořádání přednášek střídají, aby VUT Junioři navštívili během akademického roku co nejvíce pracovišť VUT. Témata přednášek vždy odpovídají jejich zaměření. Setkání jsou pořádána v sobotu, jedenkrát v měsíci. Včetně imatrikulace a promoce se jedná o 10 sobotních setkání. Na jednom setkání budou děti rozdělené na dvě skupiny, jedna se zúčastní programu na Fakultě chemické, jedna na Ceitec VUT. Ostatní soboty absolvují studenti VUT Junior jednotně.

Výuka: jedna sobota v měsíci v čase 9:00 – 12:00 nebo 13:00 – 16:00 hodin

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník) a nižších ročníků víceletých gymnázií (prima – kvarta)

Odpovědnost: Bc. Marie Žižlavská