Detail předmětu

Základy konstruování

FSI-1KAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti týkající se čtení a tvorby konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu a polotovaru. Pozornost je věnována také přehledu a volbě normalizovaných funkčních a technologických prvků, základním strojním součástem a montážním jednotkám z hlediska funkce a výkresové dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.

Zápočtem se potvrzuje, že student se aktivně účastnil na práci během semestru a získal alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Kritéria hodnocení jsou účast ve cvičeních, vypracování grafických prací - programů (min. 20 b.), testů (min. 30 b.) a pracovních úloh.

Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky vymezené v kartě předmětu a zejména schopnost získané poznatky samostatně aplikovat. Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Míra zvládnutí problematiky se hodnotí v rozmezí 0 až 100 bodů. Student musí získat alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.

Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Učební cíle

Absolventi budou schopni zpracovat konstrukční výkresovou dokumentaci, aplikovat rozměrové a geometrické přesnosti včetně odpovídající drsnosti povrchu, a to s ohledem na výrobu, měření a zaměnitelnost při výrobě a montáži.
- Znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volby materiálu, polotovarů a normalizovaných prvků strojních součástí.
- Schopnost aplikovat získané znalosti při návrhu výkresové dokumentace součástí vyrobených z tvářených polotovarů s ohledem na jejich funkci a zaměnitelnost.
- Schopnost číst výkresovou dokumentaci a pochopení technologických procesů potřebných při výrobě základních strojírenských součástí.

Základní literatura

Simmons, Colin H. Maguire, Dennis E. Phelps, Neil. (2012). Manual of Engineering Drawing - Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards (4th Edition). Elsevier. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpMEDTPS03/manual-engineering-drawing/manual-engineering-drawing (EN)
Platné normy ISO, EN, ČSN

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech a průřezech.
- Kótování.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Textura povrchu.
- Geometrické tolerance.
- Kótování roztečí otvorů.
- Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
- Kótování funkční a technologické.
- Závity.
- Technické materiály.
- Vybrané strojní součásti.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Náležitosti výkresu součásti.
- Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Vybrané funkční a technologické prvky součástí.
- Geometrické tolerance - volba hodnot, relativní geometrická přesnost.
- Kótování roztečí děr.
- Normalizace kovových materiálů - přehled.
- Geometrické tolerance.
- Kótování funkční a technologické.

eLearning