Detail předmětu

General English Exam

FSI-GEN3Ak. rok: 2023/2024

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B1 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a obecné slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen se aktivně zapojit do hovoru a spontánně bez přípravy reagovat na otázky, vyjádřit a vysvětlit své myšlenky a názory, porovnat různé možnosti apod. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B1 v rozsahu povinné literatury kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny na úrovni B1. Písemná část testuje znalost gramatických struktur, u ústního pohovoru se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.


Výuka neprobíhá.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1.


Student, který úspěšně složí zkoušku GEN3, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B1 a obsahu kurzů GEN1 a GEN2 (viz karty předmětů).

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (pro studenty, kteří absolvovali kurzy A3/A4 v roce 2019/2020 a později)

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-STI-A bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PRP-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace MTI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace STI , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.

eLearning