Detail předmětu

Statistický software

FSI-0SSAk. rok: 2023/2024

Předmět je určen zejména jako počítačová podpora k předmětu Matematika IV. Kurs je zaměřen na seznámení se statistickým software Minitab, a statistickými funkcemi softwaru Excel, které se používají ve výuce a výzkumu odborných ústavů fakulty. Studenti mohou využít získané poznatky při řešení semestrálních a diplomových prácí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní metody popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Průběžná aktivní práce ve cvičení.
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Učební cíle

Seznámení studentů s programy Minitab a Excel, které slouží jako nástroj pro statistické a pravděpodobnostní výpočty. Studenti se naučí používat tyto softwary v rozsahu, který odpovídá látce probírané v souběžném předmětu Matematika IV a mohou provést výpočty potřebné k vypracování semestrální práce pro tento předmět.
Získání představy o tom, co by měl statistický software obsahovat. Základy ovládání programového systému Statgraphics a Statistica. Schopnost používat statistické analytické nástroje v běžných tabulkových procesorech. Lepší pochopení látky probírané v předmětu Matematika IV. Znalost základních postupů při zpracování pozorovaných dat. Dovednost interpretace výsledků získaných při statistickém zpracování dat.

Základní literatura

Anděl, J.: Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.

Doporučená literatura

Karpíšek, Z.: Matematika IV. Statistika a pravděpodobnost. Brno : FSI VUT v CERM, 2003.
Karpíšek, Z. - Popela, P. - Bednář, J.: Statistika a pravděpodobnost. Učební pomůcka - studijní opora pro kombinované studium. Brno : FSI VUT v CERM Brno, 2002.
StatSoft, Inc.: Electronic Statistics Textbook. http://www.statsoft.com/, 2005.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-FIN-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-MET-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace STI , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-MAI-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B-ZSI-P bakalářský

    specializace MTI , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informace o statistickém softwaru Minitab.
2. Informace o tabulkovém procesoru Excel.
3. Popisná statistika. Prezentace výsledků.
4. Základní typy rozdělení náhodných veličin.
5. Bodové a intervalové odhady.
6. Testování statistických hypotéz.
7. Ukázky aplikací.
8. MSA Analýza systému měření.
9. SPC Statisticé řízení procesu.
10. Způsobilost procesu
11. Semestrální práce 4M.

eLearning