Detail předmětu

Seminář aplikované termomechaniky

FSI-0ATAk. rok: 2023/2024

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty přenosu tepla, výpočty výměníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znanost fyziky a matematiky na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičení, zpracování zadaných příkladů a odpovědi na kontrolní otázky. Hodnocí 1 a 10 bodů.


Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Učební cíle

Usnadnit studentům zkoušku z předmětu termomechanika a zpracování bakalářských prací. Získat praktický pohled na problematiku termomechaniky.
Schopnost provádět technické výpočty v oblasti termodynamiky a přenosu tepla. Výpočet tepelných strojů a chladicích zařízení. Tepelné bilance materiálových i strojních soustav a zařízení. Výpočet nebo modelování přenosu tepla v strojních soustavách, v plynech, parách, ve stavbách, při technologických procesech.

Základní literatura

PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6. (CS)
ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4. (EN)
INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1. (EN)

JAROŠ, Michal a Josef ŠTĚTINA. Termomechanika: sbírka příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-214-5885-7.

(CS)

Doporučená literatura

PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6. (CS)
ÇENGEL, Yunus A., John M. CIMBALA a Robert H. TURNER. Fundamentals of thermal-fluid sciences. Fifth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. ISBN 978-0-07-802768-0. (EN)

JAROŠ, Michal a Josef ŠTĚTINA. Termomechanika: sbírka příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-214-5885-7.

(CS)

SUKUMAR Pati Sadhu Singh. Thermal Engineering, 2018 ,Pearson ISBN: 9789353063931

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-MAI-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace KSB , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Aplikovaná termomechanika, praktické ukázky v laboratořích.
 2. Základní termodynamické veličiny. Problematika měření těchto veličin. Dynamický a statický tlak.
 3. Základní děje s ideálními plyny. Výpočet kompresoru.
 4. Cykly, termická účinnost. Tepelná čerpadla, chladící zařízení. Topný a chladicí faktor. Efektivnost provozu.
 5. Oběhy spalovacích motorů. Termická účinnost. Výpočet oběhu benzínového a naftového motoru.
 6. Alternativní pohony, paliva. Akumulace energie.
 7. Vodní pára, základní děje. Práce s h-s diagramem, software pro řešení dějů s vodní párou.
 8. Pracovní oběh tepelné elektrárny na uhlí, plyn. Jaderná elektrárna.
 9. Vlhký vzduch a jeho vlivy. Práce s h-x diagramem.
 10. Proudění plynů a par. Proudové motory.
 11. Základy přenosu tepla.
 12. Součinitel přestupu tepla, tepelné výměníky
 13. Přenos tepla zářením. Termovize. Využití solární energie.

eLearning