Detail oboru

Informační systémy

FITZkratka: MISAk. rok: 2022/2023

Program: Informační technologie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.1.2005Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky. Pozornost je věnována také problematice bezpečnosti informačních systémů. Výběrem volitelných předmětů se může student dále zaměřit na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací či kryptografie nebo se zaměřit praktičtěji například na tvorbu internetových aplikací a aplikací v distribuovaném prostředí.

Klíčové výsledky učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru informačních systémů. Studenti poznají teorie, technologie a postupy používané při vývoji informačních systémů a naučí se takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti databázových a informačních systémů, operačních systémů, počítačových sítí a počítačové grafiky.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent se orientuje v komponentách a architekturách informačních systémů, dovede integrovat technické a programové produkty při vytváření informačních systémů. Orientuje se v technologiích a důležitých standardech používaných při projektování informačních systémů a umí je aplikovat.
  • Absolvent je připraven pro projektování, provoz a správu informačních systémů, dále pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti metod, nástrojů a technologií pro tvorbu programových aplikací a rozsáhlých programových systémů. Rozumí principům řízení projektu a je schopen tyto aplikovat při vývoji programových systémů pracujících v prostředí počítačových sítí. Je schopen pracovat jak samostatně tak v týmu, prezentovat ústně i písemně výsledky a dále se vzdělávat.
  • Možné uplatnění je v profesích jako projektant informačních nebo obecně programových systémů, systémový integrátor, programátor, správce databázových a informačních systémů, bezpečnostní správce. Absolvent oboru uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem programových systémů a u firem, které informační systémy provozují, například v institucích státní a místní správy, v armádě, ve školství, ve zdravotnictví a prakticky ve všech průmyslových podnicích.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MATMatematické struktury v informaticecs, en5PovinnýzkP - 39 / COZ - 13ne
PDBPokročilé databázové systémycs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 6 / PR - 14ano
TINTeoretická informatikacs7Povinnýzá,zkP - 39 / S - 10 / COZ - 16 / PR - 13ano
PGRPočítačová grafikacs, en5VolitelnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FLPFunkcionální a logické programovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
MPRManagement projektůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / Cp - 2 / PR - 20ano
PRLParalelní a distribuované algoritmycs5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
POSPokročilé operační systémycs5PovinnýzkP - 39 / PR - 13ano
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokolycs, en5PovinnýzkP - 39 / COZ - 4 / L - 2 / PR - 26ano
PP1Projektová praxe 1cs, en5VolitelnýklPR - 52ano
SLOaSložitost (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
AISAnalýza a návrh informačních systémůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
SEPSemestrální projektcs, en5PovinnýklPR - 65ano
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)en5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7Komunikující a distribuované systémyano
PDIProstředí distribuovaných aplikacícs, en5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 6 / PR - 20Pokročilé prvky a technologie ISano
SRIStrategické řízení informačních systémůcs5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 2 / Cp - 4 / PR - 20Pokročilé prvky a technologie ISano
ZZNZískávání znalostí z databázícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Pokročilé prvky a technologie ISano
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
PP2Projektová praxe 2cs5VolitelnýklPR - 52ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPDiplomová prácecs, en13PovinnýPR - 169ano
PISPokročilé informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
NSBNávrh, správa a bezpečnostcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 12 / PR - 6Komunikující a distribuované systémyano
MBAAnalýza systémů založená na modelechcs5Povinně volitelnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7Formální jazyky, specifikace a verifikaceano
BZABezpečná zařízenícs5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Podpůrné technologie ISano
KRYKryptografiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Podpůrné technologie ISano
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 10 / PR - 16ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BISBezpečnost informačních systémůcs5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
AGSAgentní a multiagentní systémycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 13 / PR - 13Komunikující a distribuované systémyano
BMSBezdrátové a mobilní sítěcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Komunikující a distribuované systémyano
SAVStatická analýza a verifikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Formální jazyky, specifikace a verifikaceano
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Formální jazyky, specifikace a verifikaceano
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Humanitní předmětano
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentacecs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Humanitní předmětano
FITDějiny a filozofie technikycs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
FIKFilozofie a kulturacs2Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
PRMPrávní minimumcs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
RETRétorikacs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javěcs, en5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26Pokročilé prvky a technologie ISano
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Windowcs5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Podpůrné technologie ISne
SINInteligentní systémycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Podpůrné technologie ISano
AVSArchitektury výpočetních systémůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
BIOBiometrické systémycs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
GMUGrafické a multimediální procesorycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 8 / PR - 18ne
GALGrafové algoritmycs, en5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
HSCHardware/Software Codesigncs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
PCSPokročilé číslicové systémycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 10 / PR - 16ano
ROBaRobotika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / L - 12 / PR - 14ano
SEMSenzory a měřenícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / L - 6 / PR - 14ano
SFCSoft Computingcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
THETeorie hercs5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
VINVýtvarná informatikacs5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
JA3Anglická konverzace na aktuální tématacs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Humanitní předmětano
AEUAngličtina pro Evropucs, en3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26Humanitní předmětano
FITDějiny a filozofie technikycs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
FIKFilozofie a kulturacs2Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
HKOManažerská komunikace a prezentacecs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
HVRManažerské vedení lidí a řízení časucs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26Humanitní předmětano
PRMPrávní minimumcs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
RETRétorikacs2Povinně volitelnýP - 26Humanitní předmětano
GISGeografické informační systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 10 / PR - 16Pokročilé prvky a technologie ISne
WAPInternetové aplikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Pokročilé prvky a technologie ISano
DJADynamické jazykycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Podpůrné technologie ISne
MULMultimédiacs, en5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 13 / PR - 13Podpůrné technologie ISano
EVOAplikované evoluční algoritmycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
BIFBioinformatikacs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
BINBiologií inspirované počítačecs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 8 / PR - 18ano
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13ano
FVSFunkční verifikace číslicových systémůcs5VolitelnýzkP - 26 / L - 8 / PR - 18ne
FYOFyzikální optikacs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
KKOKódování a komprese datcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
LOGLogikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8ano
NAVNávrh vestavěných systémůcs5VolitelnýzkP - 26 / L - 16 / PR - 10ano
PPPPraktické paralelní programovánícs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 16 / PR - 10ano
PMAProjektový manažercs5VolitelnýklP - 26 / COZ - 26ano
SNTSimulační nástroje a technikycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
SPPSystémy odolné proti poruchámcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)en5VolitelnýklP - 16 / COZ - 10 / PR - 26ano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
VYFVýpočetní fotografiecs5VolitelnýklP - 26 / PR - 26ano
VGEVýpočetní geometriecs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
VNVVysoce náročné výpočtycs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5VolitelnýPR - 52ano
ZPOZpracování obrazucs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
ZREZpracování řečových signálůcs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 2 / Cp - 12 / PR - 12ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
Komunikující a distribuované systémy nekontroluje se 1 - 9 PKSa, NSB, AGS, BMS
Formální jazyky, specifikace a verifikace nekontroluje se 1 - 9 MBA, SAV, VYPa
Humanitní předmět 3 kr 1 JA3 (3 kr) zimní/letní sem., FCE (3 kr), AEU (3 kr) zimní/letní sem., FIT (2 kr) zimní/letní sem., FIK (2 kr) zimní/letní sem., HKO (3 kr) zimní/letní sem., HVR (3 kr) zimní/letní sem., PRM (2 kr) zimní/letní sem., RET (2 kr) zimní/letní sem.
Pokročilé prvky a technologie IS nekontroluje se 2 - 9 PDI, SRI, ZZN, GJA, GIS, WAP
Podpůrné technologie IS nekontroluje se 1 - 9 BZA, KRY, GUX, SIN, DJA, MUL