Detail předmětu

Dějiny a filozofie techniky

ICV-FITAk. rok: 2022/2023

Dějiny a filosofie techniky – kurz sleduje vývoj technické tvorby a technických inovací a vynálezů od samých počátků přibližně po začátek 20. století. Stav a podoba techniky dané epochy je kladena do souvislostí s panujícími náboženskými či filosofickými učeními i s ostatními oblastmi kultury.
Kurz je určen především pro studenty prvních ročníků.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti mají obohatit myšlení studentů o vědomí úžasného dramatu, které je skryto za zdánlivě chladnou a neosobní technikou. Mají sloužit i k napojení odborných vědomostí na ostatní obory kultury.

Prerekvizity

Jedná se o předmět nestrukturovaného dobíhajícího studijního programu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je vzbudit v posluchači vědomí tisíciletých slavných dějin techniky, vědomí jejich souvislostí s celkem lidské kultury a z toho vyplývající etickou zodpovědností každého člověka, jemuž se má stát technika životním posláním.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPA-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor