Detail předmětu

Funkční verifikace číslicových systémů

FIT-FVSAk. rok: 2022/2023

Aktuální důležitost funkční verifikace. Specifikace požadavků a verifikační plán. Simulace a příprava testovacích prostředí. Funkční verifikace a její metody (generování pseudo-náhodných verifikačních stimulů, verifikace řízená pokrytím, verifikace založená na tvrzeních, samokontrolní mechanismy). Verifikační metodiky a jazyk SystemVerilog. Reportování a oprava nalezených chyb. Emulace a FPGA prototypování. Validace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student zná základní techniky funkční verifikace číslicových systémů: simulaci, funkční verifikaci a její metody, emulaci a prototypování. Umí analyzovat zdrojové kódy a výstupy nástrojů pro funkční verifikaci, umí lokalizovat chyby a zařídit jejich opravu. Umí vytvářet základní verifikační prostředí v jazyku SystemVerilog podle aktuálních metodik (UVM) pro funkční verifikaci. Získal znalosti, které jsou značnou výhodou při práci v oblasti návrhu číslicových obvodů.

Prerekvizity

Základy návrhu číslicových systémů, základy programování.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na laboratorních cvičeních a vypracování projektu v předepsaném termínu.

Osnovy výuky

 1. Motivace a historie verifikace
 2. Verifikace založená na simulaci
 3. Funkční verifikace: Úvod
 4. Metodiky tvorby verifikačních prostředí
 5. Samo-kontrolní mechanizmy + LAB 1
 6. SystemVerilog: Datové typy a řízení, Generování stimulů + LAB 2
 7. Měření a analýza pokrytí + LAB 3
 8. Formální tvrzení
 9. Verifikace založena na formálních tvrzeních + LAB 4
 10. Register Abstraction Layer
 11. Přednáška hosta z praxe
 12. Ladění přímo na čipu
 13. Trendy v oblasti verifikace

Učební cíle

Získat přehled o funkční verifikaci číslicových systémů, pozornost se věnuje problematice přípravy testovacích prostředí (testbenchů), funkční verifikaci a emulaci. Získat praktické dovednosti s funkční verifikací číslicových systémů, které používají přední výrobci číslicových obvodů. Zvládnutí tvorby testovacích a verifikačních prostředí podle aktuálních a běžně používaných metodik (UVM). Zvládnutí poskytnutí přesných informací o objevených chybách, nebo jejich přímého odstranění.

Základní literatura

* Myer, A.: Principles of Functional Verification, Newnes, USA, 2003. ISBN: 0750676175. * Bergeron, J.: Writing Testbenches using SystemVerilog, Springer, USA, 2006. ISBN: 0387292217 * Spear, Ch., Tumbush, G., SystemVerilog for Verification: A Guide to Learning the Testbench Language Features, Springer, USA, 2012. ISBN: 1461407141. * Haque, F., Michelson, J., Khan, K.: The Art of Verification with SystemVerilog Assertions, Verification Central, USA, 2006. ISBN: 0971199418. 

Doporučená literatura

Přednáškové materiály v elektronické formě.
Myer, A.: Principles of Functional Verification, Newnes, USA, 2003. ISBN: 0750676175.
Spear, Ch., Tumbush, G., SystemVerilog for Verification: A Guide to Learning the Testbench Language Features, Springer, USA, 2012. ISBN: 1461407141.
Haque, F., Michelson, J., Khan, K.: The Art of Verification with SystemVerilog Assertions, Verification Central, USA, 2006. ISBN: 0971199418.
Amos, D., Lesea, A., Richter, R.: FPGA-Based Prototyping Methodology Manual: Best Practices in Design-For-Prototyping, Synopsys Press, USA,2011. ISBN: 1617300047.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Motivace a historie verifikace
 2. Verifikace založená na simulaci
 3. Funkční verifikace: Úvod
 4. Metodiky tvorby verifikačních prostředí
 5. Samo-kontrolní mechanizmy + LAB 1
 6. SystemVerilog: Datové typy a řízení, Generování stimulů + LAB 2
 7. Měření a analýza pokrytí + LAB 3
 8. Formální tvrzení
 9. Verifikace založena na formálních tvrzeních + LAB 4
 10. Register Abstraction Layer
 11. Přednáška hosta z praxe
 12. Ladění přímo na čipu
 13. Trendy v oblasti verifikace

Laboratorní cvičení

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Implementace referenčního modelu.
 2. Implementace verifikačních testů.
 3. Verifikace řízena pokrytím.
 4. Verifikace založena na formálních tvrzeních.

Projekt

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh a implementace verifikačního prostředí pro vybraný číslicový systém.