Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

FIT-AEUAk. rok: 2022/2023

Inovovaný předmět angličtiny se zaměřením na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální milieu Evropské unie, jež se dnes namnoze může zdát velmi složité. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a především prezentuje angličtinu jako jazyk, který převzal roli nezbytného univerzálního průvodce na evropských cestách a stal se prostředníkem pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích universit. Základní formy při výuce jsou panelová diskuse, prezentace individuálních názorů, interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, prezentace výsledků domácích prací a diskuse k nim. Procvičují se praktické zásady tvorby základních osobních a úředních dokumentů. Jazykové hry a cvičení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

Student

 • umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování
 • rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu
 • vysvětlí a popíše strukturu firmy, její fungování a produkty potenciálnímu obchodnímu partnerovi
 • vypracuje dokumenty potřebné k žádosti o zaměstnání
 • je připraven na situace spojené s pracovním pohovorem
 • reaguje adekvátně při řešení pracovních problémů
 • vytvoří základní formální dokumenty
 • diskutuje o problémech právního prostředí
 • rozumí kulturním rozdílům
 • je schopen diskutovat o problémech systémů vzdělávání

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia s vykonanou zkouškou z angličtiny středně pokročilí.

Literatura

Ashley, A. (2003) Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
Wellman, G.: The Heinemann English Wordbuilder. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.
Kocmanová, M. and Pokorná, Z. (2004) Euro English. Praha: Ostrov.
English for business and economics. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2210-4.
SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, [2017]. ISBN 978-0-19-420243-5.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů) a závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. EU - informace o historii, institucích a fungování EU
 2. Zásady úspěšné prezentace
 3. Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy
 4. Věda a technika
 5. Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
 6. Formální (obchodní) korespondence
 7. Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
 8. Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
 9. Školství a vzdělávání
 10. Zdravotní problémy, zdravotní péče 
 11. Euroamerická kulturní oblast