Detail předmětu

Anglická konverzace na aktuální témata

FIT-JA3Ak. rok: 2022/2023

 • Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, která se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
 • Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
 • Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

 • Komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech,
 • používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů 
 • v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
 • správně používat přízvuk a intonaci,
 • vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci,
 • vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor.

Prerekvizity

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

 • Používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky),
 • v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa),
 • komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí,
 • velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině.
Doporučená prerekvizita: Angličtina 4: středně pokročilí 2

Způsob a kritéria hodnocení

 • Písemný vocab test tvoří 40 bodů.
 • Prezentace, speech tvoří 60 bodů.

Osnovy výuky

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

 

 1. MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
 2. FAKE NEWS, CONSPIRACY THEORIES, LIES
 3. LIFE IN THE FUTURE
 4. THE BEST PLACES TO VISIT
 5. NOT MY TYPE - HOW WE SELECT OUR MATES
 6. IMMIGRATION AND RACISM
 7. SCIENCE AND TECHNOLOGY - WHERE DO WE GO?
 8. RELIGION - FOR BETTER OR FOR WORSE?
 9. ALTERNATIVE WAYS OF LIVING
 10. HAPPINESS AND SUCCESS

Učební cíle

 • Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji a bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.
 • Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce s větnou intonací.
 • Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.
 • Snahou je motivovat studenty k tomu, aby si obsah výuky tvořili částečně sami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

MacAndrew, R.: Instant Discussions. Thomson Heinle, 2003. 96 pgs. ISBN 9780759396302.
MacAndrew, R.: Taboos and Issues. LPT, 2001. 96 pgs. ISBN 9781899396412.
Wallwork, A.: Discussions A-Z. Cambridge University Press, 1997, reprinted 2013. ISNB 978-107-61829-9.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

 1. SCIENCE AND TECHNOLOGY - WHERE DO WE GO?
  Jaká jsou nebezpečí vědecko-technického pokroku? Přispěje věda k zániku nebo k záchraně světa? Které objevy/vynálezy jsou nejdůležitější? Ovládne AI svět?
 2. SUCCESS/HAPPINESS - I WILL WIN NOT IMMEDIATELYBUT DEFINITELY
  Co je to úspěch? Je úspěch měřitelný penězi, mocí, vědomostmi? Vede úspěch ke štěstí? Co nás dělá šťastnými? Leží štěstí uvnitř nás nebo mimo nás? Jsou některé národy šťastnější než jiné?
 3. NOT MY TYPE - FALL IN LOVE OR RAISE IN LOVE?
  Čím se řídíme, hledáme-li partnera? Co nás rozčiluje na ženách (mužích) a co nás inspiruje? Co nás rozhodně srazí na kolena? Jsme schopni odpustit nevěru?
 4. MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
  Je možný svět bez peněz? Zmizela by chudoba? Jaký by byl svět, ve kterém by všichni měli stejné množství peněz? Jsou peníze opravdu kořenem zla? Jsou bohatí lidé přitažlivější?
 5. IMMIGRATION AND RACISM - NO HUMAN BEING IS ILLEGAL
  Proč jsme rasisti? Dá se vyhladit rasismus? Jak vnímáme černo-bílá manželství? Jaké jsou (ne)výhody imigrace?
 6. FUTURE - IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT
  Jsme schopni se poučit z minulých činů? Do jaké míry je budoucnost ovlivnitelná? Čeho se máme v budoucnu bát? Jaké jsou výzvy, kterým budeme čelit?
 7. RELIGION - NO NEED FOR CHURCHES
  Je politický islám hrozbou pro svět? Co si myslíte o pravidlech oblékaní muslimských žen? Potřebujeme náboženství? Potřebujeme Boha?
 8. SPORTS - YOU ARE YOUR OWN LIMIT
  Proč sportujeme? Co je dobré/špatné na soutěživosti? Jak snadno se vzdáváme? Kde jsou naše limity?
 9. LIFE IS A JOURNEY
  Proč cestujeme? Je to cesta k sobě? Nakolik jsme ochotni překračovat svou komfortní zónu? Jaké jsou (ne)výhody, cestujeme-li sami?
 10. TELLING LIES, FAKE NEWS, CONSPIRACY THEORIES
  Je lepší být zraněn pravdou, nebo se nechat uchlácholit lží? Jsou konspirační teorie důvěryhodné? Proč jsou vytvářeny? Existuje opravdově objektivní zpravodajství?

eLearning