Detail předmětu

Rétorika

ICV-RETAk. rok: 2022/2023

Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie. <i>Předmět je doporučován studentům všech ročníků.</i>

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

<ol>
<li>Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
<li>Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
<li>Klasická stavba řeči
<li>Zhodnocení psychologických a společenských okolností
<li>Řeč těla a gest
<li>Umění přesvědčovat
<li>Eristická dialektika a její triky
<li>Ethos mluveného projevu
<li>Empatie a schopnost naslouchat</li></ol>

Cíl

Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPA-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MKC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor