Detail předmětu

Právní minimum

ICV-PRMAk. rok: 2022/2023

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

<ul class="nomargin">
<li>Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
<li>Ústava, symboly státnosti.
<li>Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
<li>Občanské právo a občanský soudní řád.
<li>Obchodní právo.
<li>Pracovní právo.
<li>Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
<li>Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
<li>Trestní právo.</li></ul>

Cíl

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor