Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

FIT-SPPAk. rok: 2022/2023

Principy odolnosti proti poruchám, datové a obvodové struktury, techniky kódování. Kódy pro zabezpečení a opravu informace, informační redundance. Lineární blokové kódy: Hammingovy kódy, paritní kódy. Maticový popis kódů. Princip a konstrukce konečných těles. Cyklické kódy: principy a vlastnosti, CRC, BCH a Reed-Solomonovy kódy. Architektury kódů pro paměti Flash a CDROM. Úvod do kvantového počítání, kvantově inspirované kódy pro opravy chyb. Odolnost na úrovni VLSI. Zabezpečení v komunikačních sítích, odolné distribuované systémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a softwarovými prostředky.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování projektu v podobě studia zvoleného článku a jeho presentace.

Učební cíle

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytváření počítačových systémů pracujících správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování a prezezntace projektu, závěrečná zkouška.

Základní literatura

Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, 2. vyd., PEARSON, 2010
Koren, I., Krishna, C. M.: Fault-Tolerant Systems, 2. vyd., Morgan Kaufmann, 2020
Sanvicente, E.: Understanding Error Control Coding. Springer, 2019
Dumas, J.-G., Roch, J.-L., Tannier, E., Varrette, S.: Foundations of Coding: Compression, Encryption, Error Correction. Wiley-Blackwell, 2015
Jiang, Y.: A Practical Guide to Error-Control Coding Using MATLAB. Artech House, 2010

Doporučená literatura

Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, 2. vyd., PEARSON, 2010
Koren, I., Krishna, C. M.: Fault-Tolerant Systems, 2. vyd., Morgan Kaufmann, 2020
Sanvicente, E.: Understanding Error Control Coding. Springer, 2019
Dumas, J.-G., Roch, J.-L., Tannier, E., Varrette, S.: Foundations of Coding: Compression, Encryption, Error Correction. Wiley-Blackwell, 2015
Jiang, Y.: A Practical Guide to Error-Control Coding Using MATLAB. Artech House, 2010

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, základní pojmy, struktury a techniky systémů odolných proti poruchám. Třídy aplikací.

 2. Způsoby dosažení odolnosti proti poruchám: obvodová, datová a smíšená redundance.

 3. Základní kódy pro zabezpečení dat a jejich vlastnosti: paritní kódy, kontrolní součet, kódy m z n, aritmetické kódy, zbytkové kódy.

 4. Lineární blokové kódy: Hammingovy kódy, řídké paritní kódy. Maticový popis kódů.

 5. Cyklické kódy: principy, obvodová realizace. Kódy CRC.

 6. Konečná tělesa pro pokročilé cyklické kódy.

 7. Pokročilé cyklické kódy: BCH kódy, Reed-Solomonovy kódy.

 8. Odolnost proti chybám v pamětech: Flash, CDROM. Kódy pro digitální vysílání DVB-T2. Princip RAID.

 9. Úvod do kvantového počítání: základní pojmy, matematické struktury, operátory, kvantová hradla a obvody.

 10. Oprava chyb v kvantových výpočtech.

 11. Programování a simulace kvantového výpočtu a kvantově inspirované opravy chyb.

 12. Odolnost na úrovni VLSI, radiační odolnost. Zabezpečení v komunikačních sítích, odolné distribuované systémy.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Studium a prezentace odborného článku formou přednášky v rozsahu cca 15 minut.