Detail předmětu

Multimédia

FIT-MULAk. rok: 2022/2023

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Prerekvizity

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura

IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
Yun Q. Shi, Huifang Sun. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards. CRC Press, 1999. ISBN 978-1-4200-4979-8
John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
Iain E. G. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-470-86960-7

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

 1. Úvod, zpracování signálu (slajdy)
 2. Filtrace (slajdy)
 3. Kompresní techniky (slajdy)
 4. Zvukové formáty (slajdy, nové slajdy)
 5. Zvuková rozhraní (slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (slajdy)
 7. Formáty obrazu (slajdy)
 8. Formáty videa (slajdy)
 9. Multimediální frameworky (slajdy), půlsem. test
 10. DirectX (slajdy)
 11. OpenGL (slajdy)
 12. Formáty a technologie TV (slajdy)
 13. Závěr, DSP use case

Cíl

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, zpracování signálu (slajdy)
 2. Filtrace (slajdy)
 3. Kompresní techniky (slajdy)
 4. Zvukové formáty (slajdy, nové slajdy)
 5. Zvuková rozhraní (slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (slajdy)
 7. Formáty obrazu (slajdy)
 8. Formáty videa (slajdy)
 9. Multimediální frameworky (slajdy), půlsem. test
 10. DirectX (slajdy)
 11. OpenGL (slajdy)
 12. Formáty a technologie TV (slajdy)
 13. Závěr, DSP use case

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

eLearning