Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2020/2021

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Aktéři stavby měst na našem území v poválečném období

  Stavba měst je historicky ovlivňována více aktéry. Specifickou roli hrají iniciátor, investor, plánovač (architekt/urbanista), realizátor i uživatel staveb a prostranství ve městech. Cílem práce je identifikovat měnící se roli jednotlivých aktérů na našem území po první a zejména druhé světové válce.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 2. Brno – urbanistické vize a urbanistické realizace

  Téma by mělo vyplnit mezeru v pracích věnujících se brněnskému urbanismu. Mělo by shromáždit a vyhodnotit urbanistické ideje z rozvojových dokumentů města Brna cca od poloviny 19. století, kdy byly zbourány hradby a město se mohlo rozprostřít dále do krajiny, až do současnosti a porovnat je s tím, co bylo ve skutečnosti realizováno.

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 3. Digitální metody městské analýzy

  Výzkum využití dat o městech digitálními metodami městské analýzy při strategickém rozvoji bezpečných a zdravých měst.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 4. Problémy současných měst

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst nové požadavky. Vyhoví naše města a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Je lepší kompaktní nebo zahradní město? Práce se zaměří na analýzu udržitelnosti různých typů urbanistických struktur.

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 5. Proměny městské struktury z hlediska její adaptability

  Empirický výzkum vycházející ze studia proměn městských struktur a jejich schopnosti adaptace vůči současným negativním vlivům a mezi jinými také vlivu gentrifikace a suburbanizace.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Velké Brno – minulost a současnost

  Před 100 lety vzniklo připojením více jak 20 obcí k městu Brnu tzv. Velké Brno. Tento legislativně – administrativní akt byl impulsem pro rozvoj mnoha lokalit a měl značný sociální a ekonomický dopad. Cílem práce je identifikovat historické dopady vzniku Velkého Brna na rozvoj města. Práce se případně pokusí identifikovat dopady hypotetického připojení obce k městu v současných podmínkách.

  Školitel: Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.

 7. Vesnice 2050

  Přestože většina obyvatel České republiky bydlí dnes ve městech, tak nemůžeme pominout to, že převážná část území náleží k sídlům vesnického charakteru. Venkov a související krajina mají nezastupitelný význam pro zajištění obživy veškerého obyvatelstva, pro jeho rekreaci, pro zdravé a trvale udržitelné životní prostředí. Jaké jsou problémy současné vesnice? Jak by se s nimi měla vypořádat? Jak bude vypadat vesnice budoucnosti?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 8. Vodní plochy jako potenciál městských/vesnických aktivit

  Kvalitu života ve městech i obcích můžeme ovlivnit mnoha způsoby. Jedním z nich je také revitalizace okolí vodních toků, realizace nových a rekonstrukce stávajících vodních prvků, revitalizace nábřeží a přístavů. Města tak mohou získat kvalitnějsí životní prostředí, atraktivní místa pro bydlení, rekreaci, sport, kulturu a v neposlední řadě lepší ochranu proti povodním. Zanedbané a neudržované vodní plochy představují pro města i obce skrytý nevyužitý potenciál, který skýtá mnohé nové podoby veřejného prostoru a bydlení.

  Školitel: Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / Cj - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzk - 4ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinnýhdsano