Detail předmětu

Základy vědeckého publikování

FA-D011Ak. rok: 2020/2021

Ve vazbě na jeden současně studovaný teoretický předmět - Teorie architektury, nebo Teorie a vývoj urbanismu tento předmět provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. V prvních kapitolách se věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získají studenti přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se předmět věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Prerekvizity

Studenti zapsání v tomto předmětu musí psát disertační práci nebo téze. U studentů se předpokládá schopnost číst anglicky psané texty a využívat elektronické informační zdroje.

Doporučená nebo povinná literatura

KRČÁL Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko. Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6. (CS)
ČSN ISO 690 (010197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ČNI, 2011. (CS)
LANGE, Alexandra. Writing About Architecture: Mastering the Language of Buildings and Cities (Architecture Briefs). 1st ed. B.m.: Princeton Architectural Press, 2012. ISBN 978-1616890537. (CS)
MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, písemný test a ústní pohovor.
Průběžné plnění úkolů min. na 50%, zpracování semestrálního projektu a závěrečná prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve vazbě na jeden současně studovaný teoretický předmět - Teorie architektury, nebo Teorie a vývoj urbanismu tento předmět provede studenty procesem vzniku a dalšího života odborného textu. V prvních kapitolách se věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách získají studenti přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se předmět věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.


1. Kreativní techniky pro výběr tématu
2. Google versus databáze a základy vyhledávání
3. EIZ na VUT a discovery systém Primo
4. Patentové databáze a volně dostupné zdroje
5. Výběr časopisu, konference a Metodika VaVaI
6. Publikační proces a autorské právo
7. Základy tvorby odborného textu
8. Základy citovaní
9. Citační manažery a Citace PRO
10. Hodnocení vědy, citační analýzy a altmetriky
11. Propagace výsledků vědecké práce

Cíl

Cílemi předmětu je systematická příprava doktorandů pro vědeckou práci. Doktorand získá informace o sběru dat z dostupných elektronických zdrojů, jejich správném použití a citování, dále získá rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning