Detail předmětu

Jazyk architektury

FA-DA1Ak. rok: 2020/2021

Student si procvičí schopnost interpretovat architekturu jako jazykový systém. Výstupem bude písemná a kresebná analýza jazyka forem a jazyka vzorců vybrané lokality nebo osobnosti architekta v rozsahu min. 5 NS textu + 10 výkresů + prezentace a plakát.

Výsledky učení předmětu

Student si v návaznosti na poznatky z předmětu Teorie architektury osvojí na konkrétním materiálu schopnost slovně i graficky analyzovat architekturu jako jazykový systém se specifickou gramatikou – tvaroslovím a skladbou, dále schopnost dílčí architektonické systémy vzájemně srovnávat nebo modifikovat při zachování strukturálních pravidel.

Prerekvizity

předmět D03 Teorie architektury

Doporučená nebo povinná literatura

SALINGAROS, N. et al. Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity. Kathmandu: Vajra Press 2013 (česky 2017, ed. HORÁČEK, M.) (CS)
ALEXANDER, C. et al. A Pattern Language. New York: Oxford University Press 1977. (CS)
HEROUT, J. Staletí kolem nás. Praha: Panorama 1981. (CS)
KOCH, W. Evropská architektura. Praha: Universum 2012. (CS)
OLIVER, P. ed. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World I–III. Cambridge: Cambridge University Press 1997. (CS)
VAŘEKA, J. – FROLEC, V. Lidová architektura: Encyklopedie. Praha: Grada 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za odevzdanou seminární práci i za ústní prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student si procvičí schopnost interpretovat architekturu jako jazykový systém. Výstupem bude písemná a kresebná analýza jazyka forem a jazyka vzorců vybrané lokality nebo osobnosti architekta v rozsahu min. 5 NS textu + 10 výkresů + prezentace a plakát.
Úvod do problematiky
Výběr zadání vlastní práce
Konzultace
Prezentace vlastní práce

Cíl

Výcvik propojení teoretických znalostí s navrhováním staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola probíhá formou průběžných konzultací ve cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor