Detail předmětu

Digitální zobrazování

FA-DA6Ak. rok: 2020/2021

Studenti si doplní znalosti v oblasti nových nástrojů používaných při digitálním zobrazování v architektuře a to v návaznosti na téma své budoucí disertační práce (vizualizační a animační postupy, nové metody používané v architektuře při digitálním modelování, BIM a pod.). Soustředíme se také na význam moderních formátů dat vhodných pro zpracování architektonických prezentací (Rich Media a pod.). Podrobně jsou studenti seznámeni se zpracováním barev na počítačích a s významem technologií pro správu barev. Jsou diskutovány nové trendy v architektonickém navrhování, např. využití „parametrického a organického modelování“ v architektuře.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student si prohloubí teoretické znalosti z počítačové grafiky.

Prerekvizity

Student má široké znalosti z počítačové grafiky a informačních technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Žára,J.,Beneš,B.,Sochor,J.,Felkel,P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress 2004, ISBN 80-251-0454-0 (CS)
Hodis, Z.: Úvod do parametrického modelování a konstruování, MU Brno, 2011 (CS)
Matějus, J., Šedivý, J.: Technical Problems of Making Model by Parametric Methods for Support Authoring Tools, Journal of Technology and Information Education, 1/2011, Volume 3, Issue 1, ISSN 1803 (EN)
Internetové zdroje: www.rhino3d.cz a www.dimension.cz/grasshopper (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student přednese prezentaci odevzdané seminární práce před kolektivem studentů.
Zodpoví dotazy svých kolegů a vyučujícího.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti si doplní znalosti v oblasti nových nástrojů používaných při digitálním zobrazování v architektuře a to v návaznosti na téma své budoucí disertační práce (vizualizační a animační postupy, nové metody používané v architektuře při digitálním modelování, BIM a pod.). Soustředíme se také na význam moderních formátů dat vhodných pro zpracování architektonických prezentací (Rich Media a pod.). Podrobně jsou studenti seznámeni se zpracováním barev na počítačích a s významem technologií pro správu barev. Jsou diskutovány nové trendy v architektonickém navrhování, např. využití „parametrického a organického modelování“ v architektuře.

Cíl

Cílem předmětu je získat nové poznatky z počítačové grafiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání seminární práce v požadovaném termínu, kvalitě a rozsahu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor