Detail předmětu

Teorie architektury

FA-D03Ak. rok: 2020/2021

Teorie architektury jako odborná disciplína s objektivními atributy.

Výsledky učení předmětu

Student prohloubí svou schopnost kriticky reflektovat architektonickou tvorbu a rozpravu, jakož i prezentovat vlastní kritický postoj, obhájit ho a definovat jeho místo ve vybraném názorovém proudu.

Prerekvizity

Přednášky z dějin architektury v předchozím vysokoškolském studiu..

Doporučená nebo povinná literatura

KRUFT, H.-W., Dejiny teórie architektúry, Bratislava: Pallas 1993. (CS)
ALEXANDER, C. The Nature of Order I–IV. Berkeley: The Center for Environmental Structure 2002–2005. (CS)
HARARI, Y. N., Homo Deus. London: Harvill Secker 2016. (CS)
HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století / Toward a More Beautiful World: Traditionalism in Architecture of the 20th and 21st Centuries. Brno: Barrister & Principal – VUTIUM 2013. (CS)
MALLGRAVE, H. F. Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities to Design. New York: Routledge 2013. (CS)
MICHL, J. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Brno: Barrister & Principal 2012. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná kritická analýza (min. 15 NS) vybraného textu teorie architektury, splňující náležitosti odborné publikace + prezentace v semináři spojená s diskusí. Podle povahy textu může být vyžadován grafický doprovod. Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za odevzdanou seminární práci i za ústní prezentaci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teorie architektury jako odborná disciplína s objektivními atributy.
Témata:
1. Vědecká teorie architektury – co je a není teorie architektury
2. Architektura a psychologie, biologie, matematika a fyzika
3. Komplexita v architektuře
4. Architektonický jazyk
5. Tradice a inovace v architektuře
6. Architektura ve 21. století

Cíl

Student prohloubí svou schopnost kriticky analyzovat a interpretovat architektonickou tvorbu a rozpravu v rámci hierarchického systému vědeckého poznání a v kontextu aktuálních individuálních, společenských a ekologických nároků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na všech seminářích. Přednášky lze nahradit individuálními konzultacemi a samostudiem po e-mailové dohodě s garantem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor