Detail předmětu

Problémy městských center

FA-DU6Ak. rok: 2020/2021

Předmět rozebírá postavení a význam centra v rámci městského organismu. Analyzuje proměny center včetně strategie jejich řešení. Je zdůrazněno zvláštní postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení. Jsou analyzovány specifické i obecné problémy městských center, je zvažována jejich výhledová role v městském organismu vč. postupů či návrhů směřujících ke změnám v jejich uspořádání. Důraz je kladen na posílení vitálnosti centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Studenti absolvováním předmětu získají přehled a znalosti o postavení a významu centra v rámci soudobého města. Seznámí se funkčními, provozními a prostorovými proměnami center. Každé městské centrum je individuální, vykazuje globální i jedinečné problémy. Tyto problémy studenti během přednášek/seminářů analyzují. Ve výsledné písemné práci popíší problémy jimi vybraného městského centra. Na základě obhajoby práce je udělena výsledná známka.

Prerekvizity

Nezbytné jsou znalosti z vývoje architektury, urbanismu a územního plánování. Důležitý je rovněž přehled v oblasti soudobých problémů rozvoje měst a jejich center.

Doporučená nebo povinná literatura

Journal of Urbanism. International Research on Placemaking and Urban Sustainability (EN)
Journal of Urban Regeneration & Renewal. Henry Stewart Publication (EN)
Philipp Oswalt: Shrinking Cities – Interventions, Hatje Cantz, 2005 (EN)
Gehl, J.: Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 2000 (CS)
Gehl, J: Města pro lidi, Nadace partnerství, 2011 (CS)
Krier, L.: Architektura, volba nebo osud, Academia 2001 (CS)
Lynch, K.: The Image of The City; Obraz města, BOVA, POLYGON, Praha 2004 (CS)
Kumpošt, J.: Brněnské centrum. ÚHA města Brna, 1978 (CS)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium. London 2004 (EN)
English Partnership/The Housing Corporation: Urban Design Compendium 2. London 2006 (EN)
Burdett Ricky, Sudjic Deyan: The Endless City. Phaidon Press, 2010. (EN)
Eisinger, Angelus: Building Zurich: conceptual urbanism. Basel Birkhäuser, 2007 (EN)
Geddes, Patrick: Cities in Evolution. Harper & Row, 1968. (EN)
Kottas, Dimitris: Urban Spaces: squares and plazas. Barcelona, Lins, 2007. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody a postup výuky bude stanoven vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá formou rozboru seminární práce s doplňujícími otázkami z prezentovaných témat. Studenti si po dohodě s vyučujícím zvolí téma, které podrobně rozpracují v závěrečné seminární práci. Získání poznatků je podmíněno aktivním zapojením studentů do výuky v seminářích a jejich samostatným studiem literatury.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět rozebírá postavení a význam centra v rámci městského organismu. Analyzuje proměny center včetně strategie jejich řešení. Je zdůrazněno zvláštní postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení. Jsou analyzovány specifické i obecné problémy městských center, je zvažována jejich výhledová role v městském organismu vč. postupů či návrhů směřujících ke změnám v jejich uspořádání. Důraz je kladen na posílení vitálnosti centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.
Tematické pilíře:
- rozbor postavení a významu centra v rámci městského organismu,
- postavení historického jádra ve vztahu k městskému centru a jeho prostorovému vymezení.
- specifické i obecné problémy městských center,
- proměny center,
- vitálnost centra v souladu s požadavky na integraci aktuálních potřeb a soudobých urbánních aktivit.

Cíl

Cílem předmětu je orientovat studenty v problematice městských center a jejich významu v rámci městského organismu. Na vývoji a funkčně provozních a prostorových proměnách center jsou zkoumány možnosti dalšího rozvoje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Koncept seminární práce a výsledný elaborát.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor