Detail oboru

Výtvarná tvorba

FaVUZkratka: AM2Ak. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér malířství 2 FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor výtvarná tvorba je rozvíjen ve třech malířských ateliérech (Ateliér malířství 1–3), dále ve dvou sochařských ateliérech (Ateliér sochařství 1, 2) a v Ateliéru kresby a grafiky. Tento obor na Fakultě výtvarných umění reprezentuje tradiční umělecké disciplíny, které svou relevanci neztratily ani v době označované jako „postmediální“. V oblasti malířství a sochařství odráží existence většího počtu ateliérů vnitřní diferencovanost umělecké praxe v těchto disciplínách. Studenti zde mohou volit mezi ateliéry sledujícími tradiční problémy, jako je figurální sochařství nebo malba ve vztahu k architektuře, a mezi ateliéry akcentujícími vývoj, jímž tradiční disciplíny prošly od 60. let minulého století a který bychom mohli v návaznosti na Rosalind Krauss souhrnně označit jako pohyb v „rozšířeném poli“. Malířství, sochařství, kresba nebo grafika v tomto pojetí nejsou do sebe uzavřenými disciplínami sledujícími výhradně specifičnost média. Naopak, jsou otevřeny experimentu, intermediálním přesahům, konceptuálnímu myšlení a dekonstrukci jako nezbytným předpokladům pro to, aby se udržely v živém kontaktu s proměňující se společenskou a kulturní realitou.
Všem uvedeným ateliérům a oboru jako celku je nicméně stále společný důraz na zvládnutí řemeslné stránky tvorby jako nezbytného předpokladu autonomního rozvoje umělecké osobnosti. Tuto oblast zajišťují technologické kurzy, v nichž se studenti seznamují s tradičními i současnými materiály a technologickými postupy. Silně je v tomto oboru akcentována důkladná kreslířská průprava.
Ateliérovou výuku a nabídku zmíněných technologických kurzů doplňují povinné přednášky z dějin umění a úvody do filosofie umění a estetiky a lekce anglického jazyka. Své individuální zájmy mohou studenti dále rozvíjet díky bohaté nabídce volitelných kurzů vypisovaných Katedrou teorií a dějin umění, kabinety a ateliéry.

Klíčové výsledky učení

Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu. Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a zkušenostmi ve své dílčí specializaci. Jsou schopni s porozuměním ovládat technologie příslušející oboru. Zvládají též základní administrativní dovednosti, umožňující úspěšně rozvíjet profesionální činnost.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Výtvarná tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Získané kompetence mu umožňují profesní uplatnění také v příbuzných oborech, jako jsou např. výtvarná pedagogika, grafický design nebo kurátorství. Ovládnutí technologií a řemeslných postupů absolventům poskytuje základ pro svobodné rozvíjení vlastních uměleckých záměrů. Znalosti získané v kurzech z oblasti dějin a teorie umění umožňují absolventům oboru Výtvarná umění zaujímat kritický odstup od vlastní tvůrčí činnosti (což je odlišuje od amatérských tvůrců).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B1M2-ZOborový ateliér I - Malířství 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3PovinnýzkP - 52ano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.cs, en3PovinnýzkP - 26ano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2PovinnýS - 78ano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2PovinnýP - 13 / Cp - 26ano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-ZAngličtina 0 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
ZAFOTZáklady fotografiecs2VolitelnýS - 26ano
ZVMZáklady výpočetní techniky Mac OScs, en2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3PovinnýzkP - 52ano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
B1M2-LOborový ateliér I - Malířství 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.cs3PovinnýzkP - 26ano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3PovinnýzkP - 26ano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3Povinnýzá,zkS - 78ano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3PovinnýzkCp - 28ano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-LAngličtina 0 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2M2-ZOborový ateliér II - Malířství 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3PovinnýzkP - 52ano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3PovinnýzkP - 26ano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3PovinnýzkP - 52ano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2VolitelnýCp - 26ano
PAPoválečná architekturacs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2VolitelnýS - 78ano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2M2-LOborový ateliér II - Malířství 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3PovinnýzkP - 52ano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3PovinnýzkP - 52ano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3VolitelnýzkCp - 26ano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4VolitelnýO - 6400 / O - 6400ano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2VolitelnýS - 13ne
SIT-LSítotisk - letnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3Volitelnýzá,zkS - 78ano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3M2-ZOborový ateliér III - Malířství 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4VolitelnýO - 1600ano
PAPoválečná architekturacs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3M2-LOborový ateliér III - Malířství 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
JSJunk Space cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4VolitelnýO - 6400 / O - 6400ano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4VolitelnýO - 6400ano
SIT-LSítotisk - letnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-TBakalářský seminářcs, en5PovinnýS - 169ano
B4M2-ZOborový ateliér IV - Malířství 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2VolitelnýS - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en10Povinný - 130ano
B4M2-LOborový ateliér IV - Malířství 2 - letnícs10PovinnýS - 195ano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2VolitelnýS - 26ano