Detail předmětu

Informační výchova – informační gramotnost

FaVU-1IVIG-LAk. rok: 2018/2019

Kurz pro studenty prvního ročníku Fakulty výtvarných umění, poskytující základní informace pro rozvoj jejich informační gramotnosti.

Výuka je zaměřena především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými. Účelem je naučit studenta pracovat s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Prerekvizity

Není třeba mít speciální ani odborné znalosti, stačí pouze uživatelská znalost práce s počítačem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je absolvování všech úkolů v jednotlivých kapitolách.
Celkem je možno získat 100 bodů. K tomu, aby byl udělen zápočet, studenti potřebují z celého kurzu získat minimálně alespoň 70 bodů.

Osnovy výuky

- vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě
- umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje
- využívat pro studium a praxi informační služby knihoven
- pracovat s odborným textem
- orientovat se v prostředí knihoven VUT
- rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií

Učební cíle

Tento kurz je zaměřen především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na konkrétní fakultu.Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor