Detail předmětu

Angličtina B1 nižší (zimní)

FaVU-1APINV-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti všech angličtin na pre=intermediate (mírně pokročilé) úrovni se vesměs poprvé seznamují s variantami minulých, přítomných a budoucích časů a jejich variantami, s kondicionály, atd. V této fázi znalosti jazyka si teprve osvojují všeobecnější slovní zásobu, která umožňuje konverzaci. Je pěstována také jejich schopnost rozumnět jednoduchým autentickým rozhovorům, zprávám, stejně jako i číst delší souvislejší texty (upravené na příslušnou úroveň). Studenti za semestr přečtou 1 - 2 knihy ze série Oxford Bookworms Library.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

V této fázi si studenti upevní znalost základních časů, seznámí se s verb patterns, kondicionály, vyzkouší si ústní prezentaci před publikem, upevňují si dosavadní slovní zásobu prostřednictvím čtení delších souvislejíšch testů; jsou vedeni k pozornému a kritickému čtení a uvažování o textech (filmech, uměleckých dílech) na jednoduché úrovni odpovídající úrovni angličtiny.

Prerekvizity

rozřazovací test

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 60%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

Life Pre-Intermediate 6 - 8

Učební cíle

Předmět má upevnit znalosti gramatiky na této úrovni, kterou studenti znají ze střední školy, ale kterou neovládají sebevědomě ani konsistentně. Hlavním úkolem je studenty rozmluvit (zbavit se strachu mluvit) a pomocí krátkých psaných úkolů a domácího čtení mimo učebnici upevńovat základní gramatiku (zejména minulé časy).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student smí mít za semestr DVĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE. Tyto absence jsou vyhrazeny i na ateliérové akce, jakou jsou plenéry, výstavy. V případě nemoci nebo vyšetření musí student předložit neschopenku nebo řádný formulář o vyšetření se všemi náležitostmi.

Základní literatura

Life Pre-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor