Detail předmětu

Světové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostech

FaVU-1SCU19st-LAk. rok: 2018/2019

Kurz podává základní přehled o směrech, vývojových souvislostech a osobnostech z oblasti architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století v českých zemích i v zahraničí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získání základního přehledu o vývoji architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století v českých zemích i v zahraničí.

Prerekvizity

Základní přehled o dějinách politických i kulturních 19. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, exkurze, zapojení externích odborníků z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Záverečný písemný test

Osnovy výuky

1. Architektura historizujících stylů a inženýrská architektura (neogotika, neorenesance, neobaroko, Semper), počátky památkové péče
2. Urbanismus a rozvoj měst v 19. století (vídeňská Ringstrasse, Paříž, Sitte)
3. Barbizonská škola (Corot, Rousseau, Constable)
4. Impresionismus (Manet, Monet, Degas, Sisley)
5. Post-impresionismus (Cézanne, Toulouse-Lautrec, Seurat, Gogh, Gauguin)
6. Generace národního divadla (Schulz, Zítek, Hynais, Aleš, Brožík, Schnirch, Myslbek)
7. Bratrstvo Prerafaelitů a symbolismus (Ruskin, Morris, Burne-Jones, Millais, Rossetti)
8. Velká světová výstava v Londýně (1851), užité umění 19. století a vznik hnutí Arts and Crafts
9. Auguste Rodin a sochařství 2. poloviny 19. století (Rosso, Bartholdi)
10. Malířství a sochařství 2. poloviny 19. století v českých zemích (Pinkas, Purkyně, Kosárek, Čermák, Marold, Myslbek, S. V. U. Mánes)
11. Brněnská architektura, malířství a sochařství 2. poloviny 19. století (Förster, Hansen, Ferstel, Břenek, Loos st.)
12. Počátky fotografie
13. Přednáška externího odborníka

Učební cíle

Cílem kurzu je získání vědomostí o domácím i mezinárodním vývoji v oblasti architektury, urbanismu, výtvarného a užitého umění 2. poloviny 19. století formou přednášek a exkurzí za účasti odborníků z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Naděžda Blažíčková-Horová, České malířství 19. Století. Katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století: Klášter sv. Anežky České, Národní galerie v Praze, Praha 1998. (CS)
Naděžda Blažíčková-Horová, Umění 19. století v Čechách (1790–1910). Malířství, sochařství a užité umění: Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří na Pražském hradě: průvodce expozicí, Praha 2009. (CS)
Pavla Cenková, Vkusné a solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880, Brno 2013. (CS)
René Huyghe et al., Umění nové doby, Praha 1974. (CS)
Taťána Petrasová – Helena Lorencová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890 (III/2), Praha 2001. (CS)
Emanuel Poche et al., Praha národního probuzení, Praha 1980. (CS)
David Venclík, Schmidtův Karlštejn. Neogotická rekonstrukce středověkého hradu na pozadí doby, Umění LXI, 2013, č. 5, s. 422–436. (CS)
Vojtěch Volavka, České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968. (CS)
Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002. (CS)
Pavel Zatloukal, Meditace o architektuře. Olomouc – Brno – Hradec Králové 1815–1915, Řevnice 2016. (CS)
Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918. Architektura let 1750 – 1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD1 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AGD2 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AVI , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AEN , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AMU , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AFO , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor APE , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AIN , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor ATD , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM1 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS2 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AKG , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM3 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AS1 , 3. ročník, letní semestr, povinný
  obor AM2 , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor