Detail předmětu

Základy výpočetní techniky Mac OS

FaVU-ZVMAk. rok: 2018/2019

Kurz má seznámit studenty se základy práce s Mac OS X tak, aby si byli schopni samostatně používat workstation vybavenou tímto OS. Dále má studenty seznámit se základy práce s vybraným video postprodukčním softwarem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Schopnost pracovat s workstation Apple Mac OS X. Zládnuté základy práce s postprodukčními softwary pro video (Final Cut a Motion).

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření získaných znalostí a docházky

Osnovy výuky

Kurz seznamuje studenty se základy práce s Mac OS, aby byli schopni samostatně používat pracovní stanici vybavenou tímto operačním systémem. Dále kurzseznamuje studenty se základy práce s vybraným postprodukčním softwarem na platformě Mac OS.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty se základní logikou ovládání softwaru pracujícího pod Mac OS X, specifiky desktopového prostředí této platformy a se základními rozdíly mezi majoritní platformou MS Windows a Mac OS X.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Základní literatura

Mac OS X krok za krokem II, Grafika Publishing, s. r. o., ISBN 80-903152-3-2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor