Detail předmětu

Sítotisk - letní

FaVU-SIT-LAk. rok: 2018/2019

Šablony přímé, nepřímé. Způsoby tisku, možnosti zhotovení šablon. Možnosti využití.

Předmět je vyučován zdarma pro ty studenty, kteří si jej zapisují poprvé a pro studenty programu ERASMUS.
Studenti, kteří si předmět zapisují podruhé jsou povinni uhradit JEDNORÁZOVÝ POPLATEK 300 Kč. Poplatek zahrnuje: 
cenu barvy, ředidla a retardér, světlocitlivé emulze, chemie, papír 5 ks. Studenti poplatek uhradí na pokladně FaVU a bude jim vydán pokladní doklad, kterým se následně prokáží v sítotiskové dílně vyučujícímu, který vede evidenci studentů. Poplatek je nutné uhradit před zahájením výuky v semestru. Pokladna FaVU – paní Chvátalová – místnost č. 202, úřední hodiny – pondělí a středa 10:00–12:00 a 13:00–15:00, čtvrtek 10:00– 12:00.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Znalost grafických tiskových technik.

Prerekvizity

Základy sítotisku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatná realizace návrhů v graf. tisk. technikách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

1.Šablony přímé
2.Šablony nepřímé.
3. Způsoby tisku.

Učební cíle

Zvládnutí teorie a její převedení do praxe při realizaci návrhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor