Detail předmětu

Umění 20. století v historických souvislostech

FaVU-1u20hs-zAk. rok: 2018/2019

Předmět vyučuje Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.

Obsahem předmětu je pohled na současné výtvarné umění a jeho vizuální syntax nahlížený především pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Zaměřuje se na umělecké strategie, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Současně se však zabývá snahou porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Orientace v současném výtvarném umění a jeho vizuální syntaxi v širších historických souvislostech - pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Sonda do uměleckých strategií, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Snaha porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Prerekvizity

Základní znalost dějin umění počátku XX. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se odehrává formou přednášek doprovázených prezentací obrazového materiálu z digitálních nosičů.

Způsob a kritéria hodnocení

Stručná písemná esej, ústní zkouška.

Osnovy výuky

1. Mimésis a iluzionismus v umění, exkurz do historie a soudobé koncepty
2. Motiv zrcadla a jeho mytologický původ, zrcadlení, zdvojení, princip série, nekonečno
3. Barokní princip v současném umění
4. Práce v krajině, Land Art a jeho předpoklady v historii
5. Rozmazané hranice – mezi uměním, reklamou, designem a politickým aktivismem
6. Čas a časovost v umění, ikonografie času a způsoby jeho tematizace v současném umění
7. Tělo a tělesnost, řeč těla, gesto a pohyb v prostoru a čase
8. Krásné versus ošklivé (idea krásy a estetika ošklivosti -projevy ironie, grotesknosti, persifláže, podivnosti, zrůdnosti)
9. Eros a Thanatos – láska a smrt v umění, jejich rozmanité formy a historické proměny
10. Ženy v umění – ženy jako objekt umění a ženy jako umělkyně
11. Prvky humoru v umění

Učební cíle

Obsahem předmětu je pohled na současné výtvarné umění a jeho vizuální syntax - především pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Zaměřuje se na umělecké strategie, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Současně se však zabývá snahou porozumět a „dekódovat“ smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Základní literatura

Hans Belting, Konec dějin umění
Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění
Aby Wargurg, Der Bilderatlas Mnemosyne (ed. Manfred Warnke)
E.H.Gombrich, Umění a iluze

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor