Detail předmětu

Umění 20. století v historických souvislostech

FaVU-1u20hs-zAk. rok: 2018/2019

Předmět vyučuje Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.

Obsahem předmětu je pohled na současné výtvarné umění a jeho vizuální syntax nahlížený především pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Zaměřuje se na umělecké strategie, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Současně se však zabývá snahou porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Výsledky učení předmětu

Orientace v současném výtvarném umění a jeho vizuální syntaxi v širších historických souvislostech - pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Sonda do uměleckých strategií, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Snaha porozumět a "dekódovat" smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Prerekvizity

Základní znalost dějin umění počátku XX. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Hans Belting, Konec dějin umění
Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění
Aby Wargurg, Der Bilderatlas Mnemosyne (ed. Manfred Warnke)
E.H.Gombrich, Umění a iluze

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se odehrává formou přednášek doprovázených prezentací obrazového materiálu z digitálních nosičů.

Způsob a kritéria hodnocení

Stručná písemná esej, ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mimésis a iluzionismus v umění, exkurz do historie a soudobé koncepty
2. Motiv zrcadla a jeho mytologický původ, zrcadlení, zdvojení, princip série, nekonečno
3. Barokní princip v současném umění
4. Práce v krajině, Land Art a jeho předpoklady v historii
5. Rozmazané hranice – mezi uměním, reklamou, designem a politickým aktivismem
6. Čas a časovost v umění, ikonografie času a způsoby jeho tematizace v současném umění
7. Tělo a tělesnost, řeč těla, gesto a pohyb v prostoru a čase
8. Krásné versus ošklivé (idea krásy a estetika ošklivosti -projevy ironie, grotesknosti, persifláže, podivnosti, zrůdnosti)
9. Eros a Thanatos – láska a smrt v umění, jejich rozmanité formy a historické proměny
10. Ženy v umění – ženy jako objekt umění a ženy jako umělkyně
11. Prvky humoru v umění

Cíl

Obsahem předmětu je pohled na současné výtvarné umění a jeho vizuální syntax - především pod zorným úhlem vlastní historické paměti. Zaměřuje se na umělecké strategie, jejichž podstatou jsou reference k umělecké historii jako prostředku k nalézání a definování vlastní identity. Současně se však zabývá snahou porozumět a „dekódovat“ smysl jazyka umění a jeho proměny pomocí schémat a modelů, odvolávajících se na společně sdílené tvůrčí principy, kulturní kódy, archetypy a ikonografii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor