Detail předmětu

Angličtina B1 nižší (letní)

FaVU-1APINV-LAk. rok: 2018/2019

Kurz B1 nižší letní je určen těm, kteří buď absolvovali B1 nižší zimní, nebo těm, kteým je po individuální konzultaci tato úroveň doporučena.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semeestru.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti dosáhnou úrovně nižší středně pokročilí ve všech čtyřech aspektech jazykových dovedností - čtení, poslech, psaní, mluvení.

Prerekvizity

Rozřazovací test

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách.

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 60%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (např. prezentace).
Závěrečný test na úrovni B1 (dle definice VUT je to B1 NIŽŠÍ ) - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro získání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

Life Pre-Intermediate units 9-12

Učební cíle

Studenti všech angličtin na pre=intermediate (mírně pokročilé) = B1 nižší úrovni se vesměs poprvé seznamují s variantami minulých, přítomných a budoucích časů a jejich variantami, s kondicionály, atd. V této fázi znalosti jazyka si teprve osvojují všeobecnější slovní zásobu, která umožňuje konverzaci. Je pěstována také jejich schopnost rozumnět jednoduchým autentickým rozhovorům, zprávám, stejně jako i číst delší souvislejší texty (upravené na příslušnou úroveň). Studenti za semestr přečtou 1 - 2 knihy ze série Oxford Bookworms Library.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student smí mít za semestr DVĚ NEOMLUVENÉ ABSENCE. Tyto absence jsou vyhrazeny i na ateliérové akce, jakou jsou plenéry, výstavy. V případě nemoci nebo vyšetření musí student předložit neschopenku nebo řádný formulář o vyšetření se všemi náležitostmi.

Základní literatura

Life Pre-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AFO , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor