Detail předmětu

Zvuková tvorba 2

FaVU-1ZT-LAk. rok: 2018/2019

Field-recording – příprava tématu i technického vybavení. Zvukové procházky. Snímání ruchů venku i ve studiu. Tvorba zvukových objektů. Skupinové improvizace – strategie, zásady. Sebereflexe. Nahrávání a mixáž improvizací. Příprava skupinového vystoupení. Podílení se na organizaci a realizaci vystoupení. Záznam vystoupení. Tvorba CD kompilace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Získání praktických zkušeností při tvorbě, realizaci a prezentaci zvukového díla, rozvíjení sebereflexe. Veřejné vystoupení a vytvoření CD. Studenti budou mít možnost veřejně se prezentovat na veřejné akci, podílet se jak na obsahu večera, tak i na realizace celé akce a získat tak praktické zkušenosti s běžným uměleckým chodem (příprava, propagace, realizace, reflexe). Ve studiu vznikne během hodin „audio-dílna“, ve které budou vznikat skupinové improvizace a nahrávky zkoumající různé přístupy a technologie tvorby zvuku. Kompilace nahrávek bude závěrečným výstupem letního semestru a každý student si odnese jedno společně vytvořené CD, na kterém se podílel.

Prerekvizity

Kurz je určen absolventům předmětů „Zvuková tvorba 1“ a „Technologie audio 1“ či studentům s praktickým přehledem v oblasti zpracování zvuku, schopných již samostatně pracovat ve zvukovém studiu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet: účast na vystoupení, spolupodílení se na organizaci vystoupení, vytvoření samostatné nahrávky na CD kompilaci

Osnovy výuky

Praktická cvičení.

Učební cíle

V letním semestru bude výuka zaměřena na praktické aspekty zvukové tvorby: a to od tvorby autorských zvukových objektů, nahrávání v terénu, snímání ruchů, práci ve zvukovém studiu, přes mixáž skladby až po přípravu vystoupení a veškeré organizační záležitosti spojené s jeho realizací. Výsledné vystoupení účastníků kurzu se uskuteční vícekrát za semestr v rámci večerů studentské audiovizuální tvorby pořádané Kabinetem audiovizuálních technologií ve veřejném prostoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AFO , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor