Detail předmětu

Večerní kresba 1 - zimní

FaVU-VK1-ZAk. rok: 2018/2019

Rozvoj znalostí o lidském těle a jeho částí. Morfologie hlavy, trupu, horních a dolních končetin.
Pochopení pohybové mechaniky lidské figury.
Znalosti ve studijní, konturové, liniové a tónové kresbě aktu.


Doporučená literatura:
Bammes, Gottfried: Der nackte Mensch, Verlag der Kunst, Dresden, 1982
Hogarth, Burne: Dynamic Anatomy, Watson-Guptill, New York, 1990
Barcsay, Jeno: Anatomie artistique l'homme, Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1960
Zrzavý, Josef: Anatomie pro výtvarníky, Avicenum, Praha, 1977


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student ovládá studijní a výrazovou figurální kresbu s důrazem na formální stránku kresby.
Student zvládne kompozici při umístění figury do formátu.
Student zvládne stavbu figury.
Student zná proporce lidského těla.
Student zná plastickou anatomii lidského těla.

Prerekvizity

Orientace v základní terminologii v oblasti lidské anatomie, morfologie i antropologie.
Orientace v terminologii z oblasti perspektivy.
Znalost příkladů z oblasti dějin výtvarného umění a schopnost reagovat na uváděné odkazy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, cvičení v kresbě.

Způsob a kritéria hodnocení

Předložení hotových prací.

Osnovy výuky

Základní kreslířské návyky a "hygiena" kresby – odstup od živého modelu - aktu, lateralita kreslíře, uhel pohledu, poměřování / vizování, horizont a perspektivní zkratky.
Charakteristika jednotlivých kreslících materiálů, jejich použití s ohledem na formát a způsob práce s nimi. Vše za účelem úspěšného a efektivního zvládnutí kresby člověka.

Učební cíle

Výhradním objektem studia večerní kresby je lidské tělo. Cílem jsou vědomosti o stavbě, proporcích, plastické a dynamické anatomii lidského těla, které student získá prostřednictvím kresby aktu.
Cílem je rovněž osvojení si kreslířských zručností a postupů, které vedou k úspěšnému a efektivnímu zvládnutí kresby člověka.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení/seminář/atelier - povinná účast 80%

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AFO , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Figurální kresba podle živého modelu.
Uplatňování různorodých přístupů a pojetí kresby.