Detail předmětu

Artists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimní

FaVU-AIS-ZAk. rok: 2018/2019

Předmět seznamuje studenty metodou hloubkových sond se současným teoretickým a filosofickým myšlením, zabývajícím se environmentální krizí a obdobím antropocénu, do kterého jsme (nechtěně?) vstoupili. Zároveň se budeme zabývat takovými texty, které problematizují paušalizující pohled na antropocén jako na dílo lidstva jako homogenní masy se stejným podílem viny. Budeme se zabývat texty, které si kladou otázku, zaznívající dříve v jiných společenských kontextech: co dělat? (a jak to říkat?) Zabrousíme nejen do současné filozofie (Latour, Bradiotti, Haraway), ale také do antropologie (a jejích přesahů do mykologie, lesnictví a kulturních studií - Anna Tsing), koloniálních studií (Chakrabarty), ale také do historické botaniky (Sádlo, Pokorný). Vysoce teoretické texty z humanitních disciplín, které popisují globální stav neutěšeného světa vykompenzujeme mikropohledem kolem sebe, do lesů a luk, abychom porozuměli tomu, jaká byla příroda dříve (ale jak ji paradoxně formoval člověk). Možná nevyřčenou otázkou celého kurzu bude ta, která se bude tázat po roli lidské práce (vs. automatizace) a jejích nejen negativních, ale především pozitivních (v minulosti) vlivů na někdejší biodiverzitu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Akademická reflexe vybraných problémů současného umění, hlubší znalost děl a východisek vybraných umělců.

Prerekvizity

Studenti musejí mít velmi silné komunikační schopnosti v angličtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má charakter semináře - klíčový je vstup studenta. Výuka se sestává z krátké písemné reflexe daného textu a následné diskuse témat v něm obsažených.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška, docházka.
Hodnocení se sestává z pravidelného plnění zadaných domácích úkolů (četba, její písemná reflexe, reflexe v diskusi).

Osnovy výukyViz seznam literatury - každý týden jeden text + 2 exkurze do terénu.

Učební cíle

Předmět má seznámit studenty podrobněji s výše uvedenými tématy prostřednictvím četby, rozboru, diskuse, a písemné i ústní reflexe autentických textů (články z odborných časopisů, rozhovory, eseje, vybrané kapitoly z literatury). Cílem je podpořit analytické a kritické myšlení o těchto tématech, které ale bude podpořeno znalostí a přípravou konkrtních materiálů do každé hodiny. Studenti se orvněž budou aktivně podílet na přípravě některých témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná, povoleny jsou dvě neomluvené absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program bakalářský

  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor