Detail předmětu

Angličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)

FaVU-1UPP-ZAk. rok: 2018/2019

Upper-Intermediate nižšší 1 je určeno buď těm, kteří absolovovali Intermediate higher 1 a 2 (New Opportunities U 20 - 39),nebo těm, kterým je tato úroveň doporučena na individuální bázi.
Orientačně: "1" vždy odpovídá zimnímu semestru, "2" letnímu semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti dosáhnou úrovně na pomezí B1 - B2.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří budˇ: již absolvovali Intermediate angličtinu na FaVU, nebo: v rozřazovacím testu dosáhli maxima bodů (nebo o dva body méně), nebo pro ty, kteří jsou všeobecně dobří středně pokročilí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

English File Upper-Intermediate 1 - 3, povídky, jeden román v originále

Učební cíle

Na každé úrovni je kladen důraz na dvě věci:
1. maximální komunikativnost - čili: chyby nevadí, ostych ano.
2. maximální možné osvojení slovní zásoby na minimálmím prostoru 12 - 13 sezení za semestr. Gramatikou se nedomluvíte, slovíčky ano.
Na konci bakalářského cyklu absolvují všichni studenti FaVU povinně státní zkoušku z angličtiny, která odpovídá maturitě z angličtiny na gymnáziu. (evropský referenční rámec = B1, středně pokročilí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mohou mít dvě neomluvené docházky za semestr.

Základní literatura

New English File Upper-Intemediate
Oxenden, et al. New English File Pre-Intermediate

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dle aktuálního složení kursu a potřeb studentů.