Detail oboru

Design

FaVUZkratka: AGD2Ak. rok: 2018/2019Zaměření: Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 1.11.2023

Profil

Studijní obor Design zajišťuje dva ateliéry ve specializaci grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti. 1.) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku). 2.) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu. 3.) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti.
V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.

Klíčové výsledky učení

Absolventi disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a dostatečnými praktickými zkušenostmi ve své dílčí specializaci; orientují se v technologickém a nástrojovém zázemí svého oboru, ovládají na vysoké úrovni software určený k designérské práci a jsou připraveni se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat. Dobře se orientují nejen v historii a v aktuálním stavu svého oboru, ale také v kulturní, společenské a politické situaci. Absolvent bakalářského stupně studijního oboru Design je připraven k samostatné práci, osvojil si však také předpoklady k týmové práci jak s profesionály ze stejného oboru, tak z příbuzných oborů (při komplexnějších úkolech).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B1PK-ZOborový ateliér I - Grafický design 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUPS-ZPřehled dějin umění pravěku a starověkucs3PovinnýzkP - 52ano
1SDU-ZPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 I.cs, en3PovinnýzkP - 26ano
VK1-ZVečerní kresba 1 - zimnícs2PovinnýS - 78ano
ZVT-ZZáklady výpočetní techniky - zimnícs2PovinnýP - 13 / Cp - 26ano
1APINV-ZAngličtina B1 nižší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-ZAngličtina 0 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
ZADIVI-ZZáklady digitálního videacs3VolitelnýzkP - 13 / S - 13ano
ZAFOTZáklady fotografiecs2VolitelnýS - 26ano
ZVMZáklady výpočetní techniky Mac OScs, en2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1DUUS-LDějiny umění – umění středověku cs3PovinnýzkP - 52ano
1IVIG-LInformační výchova – informační gramotnostcs1PovinnýCPP - 13ano
B1PK-LOborový ateliér I - Grafický design 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SDU-LPřehled světových dějin umění 20. století do roku 1945 II.cs3PovinnýzkP - 26ano
1SU1945Světové umění po roce 1945cs3PovinnýzkP - 26ano
VK1-LVečerní kresba 1 - letnícs3Povinnýzá,zkS - 78ano
ZVT-LZáklady výpočetní techniky - letnícs3PovinnýzkCp - 28ano
1APINV-LAngličtina B1 nižší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ano
1APIN-LAngličtina 0 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2PK-ZOborový ateliér II - Grafický design 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUR-ZPřehled dějin umění renesancecs3PovinnýzkP - 52ano
1CSUSoučasné české a světové umění cs3PovinnýzkP - 26ano
1UFIL-ZÚvod do filosofie umění - zimnícs3PovinnýzkP - 52ano
1AINBA-ZAngličtina B1 vyšší (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
POGR2D-ZDTP a 2D grafika - zimnícs2VolitelnýCp - 26ano
PAPoválečná architekturacs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TEAUDI-ZTechnologie audio 1cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
VK2-ZVečerní kresba 2 - zimnícs2VolitelnýS - 78ano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
B2PK-LOborový ateliér II - Grafický design 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1DUB-LPřehled dějin umění barokacs3PovinnýzkP - 52ano
1UFIL-LÚvod do filosofie umění - letnícs3PovinnýzkP - 52ano
1AINBA-LAngličtina B1 vyšší (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52ano
POGR2D-LDTP a 2D grafika - letnícs3VolitelnýzkCp - 26ano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4VolitelnýO - 6400 / O - 6400ano
1SECSUSeminář ze současného českého a světového umění cs2VolitelnýS - 13ne
SIT-LSítotisk - letnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
TEAUDI-LTechnologie audio 2cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
VK2-LVečerní kresba 2 - letnícs3Volitelnýzá,zkS - 78ano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-ZČeské umění 1. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3PK-ZOborový ateliér III - Grafický design 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-ZSvětové a české umění 1. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
DEDE1-ZDějiny designu 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 26ne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PEM2,3-ZPedagogické minimum 2, 3 - zimnícs4VolitelnýO - 1600ano
PAPoválečná architekturacs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
SIT-ZSítotisk - zimnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
ZPS1Základy psychologie 1 - zimnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1CU20st-LČeské umění 2. pol. 20. stol. v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
B3PK-LOborový ateliér III - Grafický design 2 - letnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 156ano
1SCU19st-LSvětové a české umění 2. pol. 19. století v souvislostechcs3PovinnýzkP - 26ano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
DEDE1-LDějiny designu 1 - letnícs3VolitelnýzkP - 26ne
JSJunk Space cs2VolitelnýP - 13 / S - 13ano
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PEM1Pedagogické minimum 1cs4VolitelnýO - 6400 / O - 6400ano
PEM2,3-LPedagogické minimum 2, 3 - letnícs4VolitelnýO - 6400ano
SIT-LSítotisk - letnícs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
ZPS2Základy psychologie 2 - letnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-TBakalářský seminářcs, en5PovinnýS - 169ano
B4PK-ZOborový ateliér IV - Grafický design 2 - zimnícs15Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
1UPPV-ZAngličtina B2 (zimní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-ZAngličtina Upper Intermediate nižší - 1 (zimní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AIS-ZArtists and Issues/Vybrané problémy v současném umění - zimníen3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
AUP-ZAutorská práva - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
KOHISO-ZKomiks – historie a současnost - zimnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
1MWT-ZModulární výuka technologií (workshop) 1cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
1u20hs-zUmění 20. století v historických souvislostechcs3VolitelnýzkP - 26ano
PR1-ZVideogram / Projekce 1en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
VUGMPVýtvarný umělec v galerijní a muzejní praxics2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
1ZT-ZZvuková tvorba 1cs2VolitelnýS - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSK-PBakalářská prácecs, en10Povinný - 130ano
B4PK-LOborový ateliér IV - Grafický design 2 - letnícs10PovinnýS - 195ano
1UPPV-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 52 / S - 52ano
1UPP-LAngličtina Upper Intermediate nižší - 2 (letní)en3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ne
AUP-LAutorská práva - letnícs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ne
1MWT-LModulární výuka technologií (workshop) 2cs2VolitelnýS - 20 / S - 20ano
PR1-LVideogram / Projekce 2en2VolitelnýS - 12 / S - 12ano
1ZT-LZvuková tvorba 2cs2VolitelnýS - 26ano