Detail oboru

Mechatronika

FSIZkratka: B-METAk. rok: 2017/2018

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav. Jedná se o technické soustavy s prvky inteligentního chování, schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a optimalizovat svoji odezvu na dynamicky se měnící okolní podmínky. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má také možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost PhD s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je získání základních interdisciplinárních znalostí z oblastí mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a počítačových věd, a schopnost jejich tvůrčího využití při návrhu mechatronických soustav, specifikovaných v předchozím odstavci. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je tedy vychovat absolventy se širokým rozhledem, vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi z oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Možnosti uplatnění jsou díky širokému vědnímu základu mechatroniky velmi rozmanité. Dosavadní absolventi se uplatňují jak ve strojírenských, tak i v elektrotechnických průmyslových subjektech, a poptávka po jejich mezioborové kvalifikaci neustále roste. Navíc v mechatronice akcentovaný systémový přístup k řešení problémů se stále více uplatňuje i v ekonomice, obchodě, biomedicíně a dalších oborech.
Absolvent má možnost pokračovat v magisterském studiu oboru Mechatronika a později i získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1INInformatikacs (en)4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1MMatematika Ics (en)9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
RMWMechatronický seminářcs (en)4PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
1UMÚvod do mechatronikycs4PovinnýklP - 26ano
1KZáklady konstruovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
RM0Programování a algoritmizacecs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / CPP - 26 / CPP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z deskriptivní geometriecs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2FFyzika Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 13ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs (en)1PovinnýCPP - 13ano
2KKonstruovánícs (en)3PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
2MMatematika IIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
RENZáklady elektrotechnikycs5PovinnýklP - 26 / C2b - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
2NUNumerické metodycs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 13 / CPP - 26ano
2PGPočítačová grafikacs3Volitelný (nepovinný)klCPP - 26ano
DPTProgramovací technikycs (en)0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 8 / C1 - 3 / C2b - 12ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
3FFyzika IIcs (en)9Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26 / C2b - 26ano
3MMatematika IIIcs (en)8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
RRLŘídicí elektronikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
3STStatikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
RM0Programování a algoritmizacecs0Volitelný (nepovinný)P - 13 / P - 13 / CPP - 26 / CPP - 26ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 26ano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
REVAplikace embedded systémů v mechatronicecs4PovinnýklP - 26 / P - 26 / CPP - 13 / CPP - 13 / C2b - 13 / C2b - 13ano
4KIKinematikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
4MMatematika IVcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RDOModelování a simulacecs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13 / C2b - 13ano
RREZáklady automatické regulacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)8Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 141ano
4PP-APružnost a pevnost Ien (cs)8Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 141ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26 / CPP - 13 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26 / Cj - 26angličtinaano
5HYHydromechanikacs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 39 / P - 39 / C1 - 18 / C1 - 18 / CPP - 8 / CPP - 8ano
RV0Měření mechanických a elektrických veličincs0Volitelný (nepovinný)P - 26 / CPP - 26ano
SN2Numerické metody IIcs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0PFPočítačová fyzikacs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics0Volitelný (nepovinný)P - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DTDynamikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
RFOFotonikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / C2b - 14ano
RIRInteligentní řídicí systémycs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RIVMKP v inženýrských výpočtechcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
5PPPružnost a pevnost IIcs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien (cs)5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
6TTTermomechanikacs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 261ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs0Volitelný (nepovinný)CPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BTBakalářský projekt (ÚMTMB)cs5PovinnýVB - 78ano
RRYElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
REEElektromechanická přeměna energiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
RNIPrůmyslová elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RSBSeminář k bakalářské práci (B-MET)cs1PovinnýC1 - 13ano
5HYHydromechanikacs (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / P - 39 / C1 - 18 / C1 - 18 / CPP - 8 / CPP - 82ano
6KTKonstruování strojů - převodycs (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen (cs)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
RBDSpolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustavcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 132ne
6SMStrojírenská metrologie Ics (en)4Povinně volitelnýP - 26 / C2b - 262ano
REVAplikace embedded systémů v mechatronicecs3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / P - 26 / CPP - 13 / CPP - 13 / C2b - 13 / C2b - 13ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
1 1 4PP, 4PP-A
angličtina 1 A3, A5
2 1 5HY, 6KT, 6KT-A, RBD, 6SM
1 1 5KS, 5KS-A, 6TT
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 5AZ, 7AZ