Detail předmětu

Seminář aplikované termomechaniky

FSI-0ATAk. rok: 2017/2018

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty sdílení tepla, výpočty výměníků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost provádět technické výpočty v oblasti termodynamiky a přenosu tepla. Výpočet tepelných strojů a chladicích zařízení. Tepelné bilance materiálových i strojních soustav a zařízení. Výpočet nebo modelování přenosu tepla v strojních soustavách, v plynech, parách, ve stavbách, při technologických procesech.

Prerekvizity

Fyzika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, zpracování zadaných příkladů a odpovědi na kontrolní otázky

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Usnadnit studentům zkoušku z předmětu termomechanika a zpracování bakalářských prací. Získat praktický pohled na problematiku termomechaniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní termodynamické veličiny. Problematika měření těchto veličin. Dynamický a statický tlak.
2. Základní děje s ideálními plyny. Výpočet kompresoru.
3-4. Oběhy spalovacích motorů. Termická účinnost. Výpočet oběhu benzínového a naftového motru.
5. Alternativní paliva. Vodík.
6. Tepelná čerpadla, chladící zařízení. Topný a chladicí faktor. Efektivnost provozu.
7. Vodní pára, pracovní oběh tepelné elektrárny na uhlí, plyn. Jaderná elektrárna.
8. Vlhký vzduch a jeho vlivy.
9. Proudění plynů.
10. Základy přenosu tepla.
11. Termovize a její využití pro úulohy přenosu tepla
12. Využití solární energie.
13. Zápočtový seminář