Detail předmětu

Úvod do mechatroniky

FSI-1UMAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty se základní problematikou mechatroniky. Jedná se o definování podstaty mechatroniky, vysvětlení typických příkladů mechatronických systémů v konstrukci strojů, robotice, letectví, automobilovém průmyslu a ve spotřebním zboží. Dále je uveden přehled a výklad principů činnosti stavebních prvků mechatronických systémů.
Výklad bude doplněn řešením týmového projektu, zadaného formou úlohy na dekompozici některé z reálných výukových soustav v laboratoři: automatický kávovar, elektronický šicí stroj, hydroregulovatelné větrání.

Výsledky učení předmětu

Předmět Základy mechatroniky umožňuje studentům získat základní informace o mechatronice, důvodem jeho zařazení do studijního programu je především jeho motivační význam. Kromě toho naučí studenty základní metodice pro dekompozici složitých systémů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti pouze ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Denny K. Miu: Mechatronics. New York, Springer-Verlag 1993
Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996
Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání samostatné práce dle zadaného tématu a absolvování testu z přednášené látky. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenty ve dvou okruzích:
1. Písemný test z přednášené látky, 0-20 bodů.
2. Kvalita samostatné domácí práce 0-80 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Základy mechatroniky je seznámit studenty se základními východisky a podstatou mechatroniky a na příkladech ukázat odlišnosti mechatronických systémů oproti klasickým konstrukcím. Úkolem předmětu je vysvětlit pricipy činnosti základních funkčních bloků mechatronických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Náplní předmětu jsou pouze přednášky. Zameškaná výuka se proto nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, historie a podstata mechatroniky.
2. Charakteristika pojmu mechatronika
3. Struktura mechatronických soustav
4. Potenciální možnosti mechatroniky
5. Zvláštní hlediska vývoje mechatronické soustavy
6. Cykly řešení úlohy
7. Nástroje
8. Stručný přehled vybraných snímačů
9. Stručný přehled elektromechanických aktuátorů.
10.Příklad: Návrh brzdové soustavy
11.Příklad: Návrh pohonu jednoduché lakovací linky
12.Příklad: Návrh modulu aktivního tlumení
13.Příklad: Návrh integrovaného vícesouřadnicového pohonu