Detail předmětu

Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství

FSI-0MIAk. rok: 2017/2018

Předmět prezentuje studie z aplikační praxe materiálového inženýrství. Představené postupy následně umožňuje studentům použít v laboratořích při práci na analýzách průmyslových výrobků.
První část semestru obsahuje přednášky ukazující aplikaci principů jejichž základy jsou položeny v předmětu BUM - Úvod do materiálového inženýrství. Na analýzách vad a poruch z průmyslové praxe prováděných v laboratořích UMI je předvedena aplikace metod materiálového inženýrství - metalografie, světelné mikroskopie, obrazové analýzy, měření mechanických vlastností. Výsledky analýz jsou prezentovány jako syntéza dílčích výsledků jednotlivých testů a pozorování.
Druhá část semestru obsahuje samostatnou práci studentů v laboratořích UMI, kde analyzují součásti vhodných komplikovaných průmyslových výrobků, často takových se kterými se studenti běžně setkávají.
Při analýzách studenti průběžně konzultují získané výsledky tak, aby byli schopni udělat závěry z hlediska vhodnosti použitého materiálu pro konkrétní aplikaci, použité technologie, povrchových úprav, přítomnosti vad a podobně.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se prakticky seznámí s metodami materiálového inženýrství prováděním analýz v laboratořích.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost nauky o materiálu, chemie, fyziky na úrovni prvního ročníku FSI. Manuální zručnost, znalosti z optiky jsou výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, CERM, Brno 2001
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II, CERM, Brno 1999
E.N. Dowling: Mechanical Behaviour of Materials,Prentice Hall International Editions 1993
Ashby, M.: Materials Selection in Mechanical Design, Third Edition, Butterworth-Heinemann, 2005
Ashby, M.: Materials and Design, Butterworth-Heinemann, 2009

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen prezentací dosažených výsledků na jejichž základě jim bude udělen zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je přiblížit praxi materiálového inženýrství studentům prvního ročníku pomocí praktické laboratorní práce na analýzách reálných průmyslových výrobků. Studenti získají propojení principů vyučovaných v předmětu Úvod do materiálového inženýrství s jejich projevy v reálné praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vzhledem k tomu, ze se jedna o nepovinny predmet, jsou aktivity v tomto kurzu posuzovany na zaklade vlastnich vysledku studentu ziskanych v ramci laboratornich praci, a kvality zaverecne presentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Úvod do analytických postupů a metod amteriálového inženýrství pro řešení průmyslových vad a poruch
2. Případové studie poruch a vad
3. Případové studie poruch a vad
4. Prezentace technik dostuponých v laboratořích, možné skupiny vhodných průmyslových výrobků pro následné analýzy

Cvičení

3 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prezentace dosažených výsledků

Laboratoře a ateliéry

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Odběr a příprava vzorků, dokumentace
2. Pozorování vzorků, dokumentace
3. Pozorování vzorků,další měření, dokumentace
4. Shrnutí výsledků, příprava presentace, doplňkové analýzy