Detail předmětu

Základy elektrotechniky

FSI-RENAk. rok: 2017/2018

Pasivní elektronické součástky. Základní pasivní elektronické obvody (zejména filtry). Základní polovodičové prvky (dioda, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor)- druhy, vlastnosti, linearizované modely. Tranzistor v lineárním režimu (zesilovač). Tranzistor ve spínacím režimu. Operační zesilovače - funkce, vlastnosti, základní zapojení. Digitální obvody - Booleova algebra, kombinační logika, sekvenční logika, logické obvody typu TTL a CMOS.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatného aktivního návrhu základních elektronických obvodů.

Prerekvizity

Základní znalosti z teoretické elektrotechniky a matematické logiky (Booleova algebra). Znalosti matematiky na úrovni 1. ročníku technické univerzity.

Doporučená nebo povinná literatura

Patočka M., Vorel P.: Řídicí elektronika - pasivní obvody

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na klasifikovaný zápočet:
Absolvování laboratorních cvičení a zkušebních testů

Bodové hodnocení:
Semestrální test: 10b.
Laboratorní cvičení: 25b.
Zápočtový test: 65b.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání elementárních znalostí o základních pasivních a aktivních elektronických součástkách, analogových obvodech a digitálních obvodech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní pasivní součástky
Základní pasivní obvody
Diody, tranzistory
Nastavení ss pracovního bodu tranzistoru
Přenosové vlastnosti tranzistorů
Základní zapojení tranzistorů
Tranzistor ve spínacím režimu
Operační zesilovače (OZ)
Základní zapojení OZ
Komparátory
Stabilizátory napětí, stabilizátory proudu
Základní principy měničové techniky
Základní logické obvody

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.,2. Operační zesilovač - vlastnosti a základní zapojení
3.,4. Zdroj proudu s bipolárním tranzistorem
5.,6. Bipolární tranzistor ve spínacím režimu
7.,8. OZ jako komparátor
9.,10. Integrátor a PWM modulátor
11.,12. Klopný obvod D, aplikace
13.,14. Obvody CMOS