Detail předmětu

Angličtina 3

FSI-A3Ak. rok: 2017/2018

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy jazyka na úrovni "elementary" - A2 (CEFR).

Literatura

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-67543-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účasti ve cvičeních, individuální přípravou a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do dvou částí - testu z jazykových cvičení a testu s počítačovou podporou. Pro získání zápočtu je vyžadováno v těchto testech nasbírat jejich součtem min. 36 bodů z 60 možných (tedy 60%). V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny) se kterými se mohou setkat v širokém okruhu profesního uplatnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence v jazykovém cvičení a jednu absenci ve výuce s počítačovou podporou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-A bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia. U1: Přítomný čas prostý (do, be), tázací slova.
2. U1: Popis firmy, zaměstnání. Seznámení.
3. U2. Přítomný čas prostý a průběhový. Povolání, slovesa make, do a have
4. U2: Psaní emailů, plány a schůzky, going to.
5. U3: Minulý čas prostý. Cestování.
6. U3: Telefonování. Žádosti a rady.
7. Opakování.
8. U4: Trpný rod. Popis osob a věcí.
9. U4: Schůzky. Vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu.
10. U5: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Vyjádření množství.
11. U5: Prezentace. V restauraci.
12. Opakování.
13. Zápočtový test.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cíleně zaměřená individuální výuka s využitím elektronické podpory - úvod do technické angličtiny s pomocí autentických videí.