Detail předmětu

Angličtina 6

FSI-A6Ak. rok: 2017/2018

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny pro profesní účely. Zahrnuje však i obecný jazyk.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate". Studenti získají znalosti na úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A5.

Literatura

BONAMY, David. Technical English 4: Course Book. Harlow: Pearson Education, 2011. ISBN 978-1-4082-2955-2. (EN)
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English Vocabulary and Grammar. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2002. ISBN 978-1-902741-76-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn kromě aktivní účasti ve cvičeních a individuální přípravy, také vypracováním a prezentací zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu, který je rozdělen do tří průběžných testů psaných v předem stanovených termínech během semestru. V případě nedostatečného bodového zisku má student možnost opravy, a to souhrnným testem. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzu a vypracování životopisu. V průběžných testech je možno získat 50 bodů, za vypracování úkolů v e-learningu 12 bodů a za prezentaci 5 bodů, k splnění podmínek udělení zápočtu je požadováno dosáhnout v součtu ze všech bodovaných aktivit 45 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-A bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-A bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MAI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-EPP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-KSB , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. U15 - Úvod, Kariéra, životopis
2. U15 - Kariéra, životopis - druhá část (opakování budoucího času)
3. U8 - Hromadná doprava (Maglev, High Speed Trains, Airbus)
4. U8 - Hromadná doprava - druhá část (stupňování přídavných jmen)
5. U10 - Environmentální inženýrství (čištění vody, třídění odpadu,...), 1. průběžný test
6. U10 - Environmentální inženýrství - druhá část (Nepřímá řeč)
7. U11 - Robotika
8. U11 - Robotika - druhá část (slovesa: cause, make, prevent, stop, allow, let...)
9. U12 - Spotřebiče v domácnosti, 2. průběžný test
10.U12 - Spotřebiče v domácnosti - druhá část (opakování tvoření otázek)
11.U13 - Vojenská technika (válečná loď Visby s technologií stealth)
12.U13 - Vojenská technika - druhá část (předložky)
13. 3. průběžný test