Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

FEKTZkratka: M1-SVEAk. rok: 2017/2018

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (SVE) si klade za cíl vychovat inženýra se znalostí teorie, navrhování, konstruování v oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky, elektroenergetiky, automobilového průmyslu a železniční dopravy.
Klíčové dovednosti absolventů zahrnují: výpočty, konstrukci a měření elektrických strojů, návrh, konstrukci a měření spínacích přístrojů, návrh a vývoj výkonové elektroniky, vývoj, aplikace a oživování elektrických regulovaných pohonů.
Podpůrnými dovednostmi absolventů jsou: počítačové simulace elektromagnetických a tepelných polí, simulace elektrických obvodů, dynamických systémů a pohonů, řídicí elektronika, teorie regulace a číslicové řízení.
Úspěšní absolventi oboru jsou ceněnými odborníky ve významných průmyslových společnostech nebo jako samostatní podnikatelé s dlouhodobě perspektivním uplatněním na trhu práce a vysokým potenciálem odborného i kariérního růstu. Absolventi oboru nacházejí zaměstnání zejména ve velkých průmyslových společnostech, jako samostatní podnikatelé, nebo v nově vznikajících soukromých společnostech.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektrotechnika jsou schopni:
- nabízet technicky i ekonomicky efektivní řešení v oboru silnoproudé elektrotechniky v pozicích projektových manažerů nebo marketingových specialistů
- odborně a organizačně zajišťovat výrobu, provoz zkušeben a řízení kontroly jakosti
- aplikovat elektrické stroje, elektrické přístroje, elektrické pohony a další prvky průmyslové elektrotechniky a elektroniky
- oživovat elektrotechnická zařízení a uvádět do provozu rozsáhlé investiční celky
- projektovat a vyvíjet elektrické stroje, přístroje, elektrické pohony a výkonové polovodičové měniče
- měřit a experimentálně ověřovat výsledky vývoje v oblasti silnoproudých zařízení

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k multidisciplinárnímu zaměření oboru SVE jsou absolventi schopni vykonávat řadu pozicí jak technických, tak technicko-ekonomických. Typickými pracovními pozicemi absolventů jsou vývojář/konstruktér elektrických strojů a přístrojů, aplikační inženýr elektrických pohonů, vývojář v oblasti výkonové elektroniky, programátor průmyslových linek, programátor mikroprocesorových řídicích systémů, marketingový specialista, projektový manažer, výrobní manažer.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MDESDynamika elektromechanických soustavcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MSVPStavba a výroba elektrických přístrojůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 30 / L - 9ano
MTVMTechnika výkonových měničůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 26ano
MEMIElektrické mikropohonycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 21 / L - 18ano
MSPRSignálové procesorycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MTVNTechnika vysokých napětícs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýklCp - 52 / Cp - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26M-SVE LZS VV Aano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26M-SVE LZS VV Aano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-SVE LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-SVE LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-SVE LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-SVE LZS VV Bano
MFPLFyzika a diagnostika plazmatucs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 20 / L - 6ano
MMFYModerní fyzikacs5Teoretická nadstavbazkP - 39 / COZ - 13ano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-SVE 1r ZLS TNano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-SVE 1r ZLS TNano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MERPElektrické regulované pohonycs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
MLSPLaboratoře elektrických strojů a přístrojůcs5Povinnýzá,zkL - 52ano
MPELPrůmyslová elektronikacs5PovinnýzkP - 26 / L - 26ano
MNVMNavrhování výkonových měničůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 26ano
MPQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 2 / Cp - 4 / L - 20ano
MOSVOsvětlovací soustavycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-SVE LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-SVE LZS VV Bano
MMEMModelování elektromagnetických polícs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-SVE 1r ZLS TNano
MMNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-SVE 1r ZLS TNano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MM2SSemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MSPOStřídavé pohonycs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 18 / L - 8ano
MARPAdaptivní a optimální řízení pohonůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
MDJZDiagnostika a jištení elektrických zařízenícs6Volitelný oborovýzkP - 39 / Cp - 4 / L - 22ano
MIRGInteligentní regulátorycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
MMRPMikropočítačové řízení elektrických pohonůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
MPMEPočítačové modelování v silnoproudé elektrotechnicecs6Volitelný oborovýzá,zkCp - 65ano
MPRIProjektové řízení inovacícs6Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 26 / O - 13ano
MREPŘidící členy v elektrických pohonechcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 16 / L - 10ano
MRDSŘízení dynamických soustavcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 10 / Cp - 16ne
MSESStavba elektrických strojůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 26ne
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XEPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4Volitelný všeobecnýklCp - 52 / Cp - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bne
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-SVE LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-SVE LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSSDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMSOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13M-SVE LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-SVE LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-SVE LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-SVE 1r ZLS TN 1 - 4 MDRE, MPSO, MMAT, MMNM
M-SVE LZS VV A 2 MEFE1, MEFE2
M-SVE LZS VV B 2 - 21 XCA1, XCA3, XCA5, MFIT, XMAU, XCA2, XCA4, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC