Detail předmětu

Properties and Production of Electrotechnic Materials

FEKT-MPPMAk. rok: 2017/2018

Předmět je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří chtějí zlepšit své znalosti technické angličtiny se zaměřením na terminologii v oblasti struktury, složení a vlastností základních skupin elektrotechnických materiálů a způsobů jejich přípravy.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu je student schopen:
- klasifikovat elektrotechnické materiály z hlediska vlastností a jejich užití,
- vysvětlit základy fyzikálních dějů, odehrávajících se ve struktuře elektrotechnických materiálů,
- orientovat se v anglickém názvosloví z oblasti elektrotechnických materiálů, jejich struktury, složení, vlastností a vybraných výrobních procesů,
- orientovat se v anglicky psaných textech s uvedenou tematikou,
- vhodně aplikovat anglickou odbornou terminologii v písemných i mluvených projevech.

Prerekvizity

Znalost elektrotechnických materiálů na úrovni bakalářského předmětu Materiály a technická dokumentace.

Literatura

L.H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, 6th ed., Addison Wesley,1989. ISBN 0201093146, 610 p. (EN)
P. Van Zant, Microchip Fabrication, 4th ed., McGraw-Hill, 2000. ISBN 007 1356363,632 p. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerická a laboratorní cvičení. Předmět využívá virtuální laboratorní úlohy dostupné na serveru.

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za písemný test z odborné anglické terminologie v průběhu semestru
až 60 bodů za písemný test zaměřený na pochopení a orientaci v anglicky psaných technických textech

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

Struktura, složení a vlastnosti elektrotechnických materiálů.
Kovy, jejich elektrická a tepelná vodivost. Elektrovodné materiály, materiály na rezistory a kontakty, příprava vinutí, termočlánky.
Supravodivost, supravodiče 1. a 2. třídy, vysokoteplotní supravodiče.
Magnetické materiály, teorie feromagnetického stavu, ztráty v magnetických materiálech.
Magnetické materiály měkké a tvrdé, kovové magnetické materiály, ferity.
Polovodiče v termodynamické rovnováze, koncentrace nosičů, vodivost polovodičů.
Nerovnovážné stavy v polovodičích. Generačně rekombinační proces.
Vlastnosti základních polovodičových struktur, přechod PN, kov-izolant-polovodič, kov-polovodič.
Příprava polovodičových materiálů a struktur.
Izolanty a dielektrika, polarizační mechanismy, dielektrikum ve ss. a stř. elektrickém poli.
Vodivost a ztráty v izolantech, elektrický a tepelný průraz izolantů.
Přehled tuhých, kapalných a plynných izolantů.
Příprava keramických, skelných materiálů. Příprava plastů.

Cíl

Cílem předmětu je odborná jazyková příprava studentů na studium v angličtině a práci s požadavkem znalosti anglické terminologie v oblasti elektrotechniky se zaměřením na elektrotechnické materiály a jejich výrobu. Předmět je určen studentům se základními znalostmi anglické gramatiky a mluvené angličtiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor