Detail předmětu

Advanced Radio Communication Systems and Their Components

FEKT-MARCAk. rok: 2017/2018

Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.

Výsledky učení předmětu

Anglická terminologie z oblasti moderní rádiové komunikace a její praktické použití.

Prerekvizity

Žádné.

Literatura

SKLAR, B. Digital Communications: Fundamentals and Applications. Upper Saddle River: Prentice Hall Inc. 2001. ISBN 0-1308-4788-7. (EN)
XIONG, F. Digital Modulation Techniques. Boston: Artech House, 2006. ISBN 1-5805-3863-0 (EN)
GALLO, M.A., HANCOCK, W.M. Computer Communications and Networking Technologies. Course Technology, 2005. ISBN 0-5344-2363-9. (EN)
PANDYA. R. Mobile and Personal Communication Systems and Services. New York: J. Wiley and Sons, 2004. ISBN 0-4716-6745-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují anglické přednášky a test.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemné testy během semestru (100 bodů).

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

01. Historie rádiové komunikace (J. Poměnková)
02. Antény a šíření rádiových vln (J. Láčík)
03. Systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými (R. Maršálek)
04. Napájení embedded systémů (M. Kubíček)
05. Komunikace optickými spoji (L. Hudcová)
06. Kódování multimediálních signálů (M. Slanina)
07. Digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televize (T. Kratochvíl)
08. Radiolokační systémy (J. Šebesta)
09. Radiofrekvenční identifikace (V. Derbek)
10. Systémy pro mobilní komunikaci (L. Klozar)
11. Koexistence rádiových komunikačních systémů: Elektromagnetická kompatibilita (J. Dřínovský)
12. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (Z. Raida)
13. Shrnutí, diskuse (J. Poměnková)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou anglickou terminologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný