Detail předmětu

Desktop systémy Microsoft Windows

FEKT-XMW1Ak. rok: 2017/2018

Úvod do administrace Windows
úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
vzdálená správa a Remote Desktop,
Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
Ukázky skriptování administrativních úkolů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.

Prerekvizity

Uživatelské ovládání Microsoft Windows.

Literatura

Vista resource KIT - Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt with the MSWinVista Team, ISBN 9780735622838
MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-622): Supporting and Troubleshooting Applications on a Windows Vista Client for Enterprise Support Technicians (Pro - Certification), Tony Northrup
Windows 7 resource kit - Mitch Tulloch, Tony Northrup, Jerry Honeycutt, Ed Wilson, and the Windows 7 Team at Microsoft,ISBN 9780735627000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Installation, Hardware requirements, Editions, Clean Install, Windows Product Activation, Vista upgrade, Upgrade Advisor
Windows Vista Hardware Advisor, Deploying methods in Business environment.
Windows Vista Migration and Easy Transfer. User State Migration Tool 3.0, Anytime Upgrade, Troubleshooting Installation. Application Compatibility.
Deploying Vista from custom Image, imagex, drvload, wdscapture, wpeutil, oscdimg, peimg, bcdedid, copype, sysprep, wimscript.ini, autoanattent.xml
Installation and Configuring Drivers. Drivers Signatures, HCL, Windows Software Engineering, Driver Verifier, Roll Back, Uninstall, Last Known Good. Device Maanger, Customizing apperiance, Aero
Deployment: SMS server, system Center Configuration manager, SCCM, boot DVD, Network Share, Light Touch Installation, Zero Touch installation
Configuring Internet Explorer, Parental Controls, Dynamic Security, Protected mode, Phishing Filter, popup blocker, Security Zones, Content Advisor, RSS feeds, Internet printing.
IE protected mode, internet zones, spyware, malware, mandatory integrity control.
User Access Control. Accounts, Permissions, Manage Policies, Secure Desktop. Windows Defender.
Deployment troubleshooting, user, profiles, roaming, profiles, ntuser.dat, Xp and Vista profiles, v2profiles, dsmod, user account template, offline files. Virtual files, registry, standard user analyzer,
Windows Firewall, TCP/IP, Port, Network Interface, Traffic, Public, Private, Work, Home.
GPO, local policy, multiple level group policy object, SOM, non admin, admin users. Policy categories, software settings, windows settings, administrative templates, computer configuration, user configuration,
Using Network Sharing center, Internet Connection Sharing, DNS Name resolution, NAT, Troubleshooting connectivity. IPCONFIG, PING, TRACERT, PATHPING, APIPA
GPO troubleshooting, prevent device installation. Order of inheritance, gpotool, gpresult, logs, system log, dcgpofix.
Network and Sharing center, share files, folders, printers. Wireless Security, WEP, WPA, filtering MAC. Remote assistance and remote desktop.
WFAS, IPSes, authentication, encryption AH, ESP, SHA-1, DH, DES 3DES, Kerberos, certificates, IP filter, NTLM, NTLMv2, preshared key
Windows mail, Protocols: SMTP, POP3, IMAP4. Newsgroups. Windows Calendar, Meeting Space.
access NTFS, smartcard, token, access controllist, permissions, local sec policy, event log.
Windows sidebar, Media player, Media center, Windows Fax, Scan. Optimizing Vista, ReadyBoost, Visual Effects, Indexing, power Plans, Disk cleanup, Diskeeper.
Sidebar dual view, windows installer,,. Msi, published and assigned software GPO.
Troubleshooting, Problem Reports and Solutions, Problem History, cleanup IE, Sysetm monitoring, Bottlenecks, Task Manager, reliability and performance tools.
Event, collection, forwarder, winrm, eventlog. Tasksch.exe, triggers, logon scripts, relog.exe, reliability monitor, LAN diagnostics, system diagnostic, performance mon advnced
Data Protectinos, Backup and restore tools. System State. External display, Network Projectors, Windows Mobile device center, sync center, Offline Files SideShow, Tabler PCs, Power States.
encryption, EFS, certificate authority. Import, export certificates, Data Recovery, Bitlocker, Bitlocker Drive preparation tool.
Opakovanie na skúšku

Cíl

Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows Vista. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor