Detail předmětu

Laboratoře elektrických strojů a přístrojů

FEKT-MLSPAk. rok: 2017/2018

V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními způsoby měření různých veličin na elektrických strojích a přístrojích a to jak za pomoci klasických měřicích přístrojů, tak iza pomoc moderních měřicích karet. Osvojí si základy vytváření měřicího procesu pomocí programu Labview. Dále se seznámí s platnými normami v oblasti elektrických strojů a přístrojů a s normalizací měření. Součástí předmětu je určování chyb měření a jejich vyhodnocení. Dále pak zpracovnání kvalitní technické zprávy z měření.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student po absolování předmětu umí:
- základní měření na elektrických strojích a přístrojích
- vytvořit schéma měřicí úlohy v prostředí programu Labview
- napojit virtuální úlohu z prostředí Labiview na měřicí kartu
- měřit a vyhodnocovat teploty na elektrických strojích a přístrojích podle platných norem
- měřit a vyhodnocovat vibrace na elektrických strojích a přístrojích podle platných norem
- zpracovávat protokol z měření podle platných norem
- vyhodnotit chyby měření a měřicích přístrojů
- ovládat základní činosti s termokamerou a ryhlokameou
- měření na přístrojovém transformátoru proudu a napětí
- ovládání specifických měřicích zařízení
- měření dynamických veličin elektrických strojů a přístrojů

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti měření v elektrotecnice (zapojení ampérmetru, voltmeru, wattmetru apod.). Dále pak znalost určování chyb měření. Dále by měl mít student přehled o funkci a konstrukčním uspořádání hlavních typů elektrických strojů a přístrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

G. N. Petrov :Elektrické stroje I, II,Akademie Praha 1980
Měřička, Zoubek:Elektrické stroje,SNTL Praha 1993
Havelka O.:Elektrické přístroje,SNTL Praha 1985
Hruška, K. - Bradík, J.:Nejistoty stanovení jakosti a jejich vliv na ztráty, skriptum VUT Brno 1998.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Protokoly z měření - část elektrické stroje 20 bodů
Protokoly z měření - část elektrické přístroje 20 bodů
Test 1 - elektrické stroje 5 bodů
Test 2 - elektrické přístroje 5 bodů
Zápočet - 10 bodů
Závěrečná zkouška 40 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Seznámení s bezpečností laboratoří
- Seznámení s prostředím Labview
- Platné normy pro měření na elektrických strojích a přístrojích
- Zpracování výsledků měření, teorie chyb
- Teplotní měření
- Vibrodiagnostika elektrických strojů
- Měření přistrojového transformátoru proudu
- Měření přistrojového transformátoru napětí
- Vysokorychlostní kamera
- Měření pomocí měřicích karet NI 1
- Měření pomocí měřicích karet NI 2

Cíl

Zvládnutí přípravy experimentu, seznámení se základy normalizace, osvojení jednotlivých druhů zkoušek, provádění speciálních zkoušek klasickými měřicími metodami a automatizovaným systémem měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný