Detail předmětu

Osvětlovací soustavy

FEKT-MOSVAk. rok: 2017/2018

Kurz osvětlovací soustavy rozšiřuje znalosti z oblasti světelné techniky do praktických částí spojené s návrhem, realizací a provozem osvětlovacích soustav. Studenti jsou v první fázi seznámeni se základními veličinami a vztahy, potřebnými pro návrh vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav, jsou vysvětleny metody návrhu osvětlovacích soustav a přiblíženy legislativní předpisy a normy potřebné k této činnosti. Dále pak jsou studentům podrobně představeny nejčastěji používané světelné zdroje a svítidla, jakož i materiály potřebné k jejich výrobně. V dalším kroku jsou vysvětleny obecné postupy a zákonitosti při návrhu osvětlení vnitřních i venkovních prostor s použitím nejen umělých zdrojů, ale též s využitím denního světla. Rovněž je student seznámen s problematikou regulace, hodnocením a měřením, a se základními prvky inteligentní elektroinstalace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Hlubší znalosti z osvětlovací techniky, znalost metodiky návrhu osvětlení, znalosti na úrovni technika pro návrh osvětlení, výrobu svítidel, provoz a údržbu osvětlení. Získané znalosti jsou základem pro každého projektanta osvětlovacích soustav.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z ukončeného bakalářského studia. Znalosti světelné techniky získané v základním kurzu Světelná technika výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt a laboratorní protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

až 24 bodů za laboratorní protokoly
až 16 bodů za projekt osvětlovací soustavy
až 60 bodů za závěrečnou zkoušku, která je orientována na celkový přehled ve vyučované problematice

Osnovy výuky

1. Základy fotometrie, veličiny, jednotky, vztahy, čáry svítivosti, výpočty celkového světelného toku svítidel.
2. Měření světelně-technických vlastností svítidel, datové formáty používané pro výměnu světelně technických dat a parametrů svítidel.
3. Výpočty a návrhy osvětlovacích soustav, výpočtové metody obecně, aplikace výpočetní techniky.
4. Legislativní podklady pro osvětlovací techniku, zákony, vyhlášky, normy.
5. Světelné zdroje pro svítidla.
6. Funkce a rozdělení svítidel, základní typy optických částí, požadavky na svítidla pro dané typy světelných zdrojů, elektrické příslušenství a základní konstrukční prvky svítidel.
7. Přehled nejpoužívanějších světelně-technických materiálů a jejich vlastností.
8. Základní principy při návrhu vnitřních osvětlovacích soustav, světelná pohoda, rušivé oslnění.
9. Denní osvětlení budov, problematika sdruženého osvětlení, základní principy návrhu.
10. Základní principy při návrhu venkovních osvětlovacích soustav, veřejné osvětlení, osvětlování komunikací a venkovních ploch.
11. Inteligentní elektroinstalace, základní principy regulace světelného toku, řízení osvětlovacích soustav.
12. Řízení vnitřních osvětlovacích soustav, moderní systémy pro řízení osvětlení, řízení VO.
13. Nové trendy v oblasti světelné techniky, nekonvenční metody měření a návrhu osvětlení, posouzení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické informace z oblasti návrhu, provozu a řízení osvětlovacích soustav. Studenti se dozvědí jak navrhnout osvětlovací soustavu tak aby byla uživatelsky příjemná, jaký druh světelných zdrojů a svítidel použít, a jak ji provozovat a řídit s ohledem na životní prostředí. Seznámí se s novými trendy i s ověřenými postupy, používaných při návrhu, měření a regulaci osvětlovacích soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Habel, J., Dvořáček, K., Dvořáček, V.,Žák, P.: Světlo a osvětlování, FCC Public s.r.o., Praha 2013, ISBN 978-80-86534-21-3
Gašparovský, D., Smola, A.: Návrh umelého osvetlenie interierov a exterierov. vyd. 1. Bratislava: slovensky, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový
    obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy fotometrie, veličiny, jednotky, vztahy, plocha a čáry svítivosti, výpočty celkového světelného toku svítidel.
Měření světelně-technických vlastností svítidel, datové formáty používané pro výměnu světelně technických dat a parametrů svítidel.
Výpočty a návrhy osvětlovacích soustav, výpočtové metody obecně, aplikace výpočetní techniky.
Legislativní podklady pro osvětlovací techniku, zákony, vyhlášky, normy.
Světelné zdroje pro svítidla
Funkce a rozdělení svítidel, základní typy optických částí, požadavky na svítidla pro dané typy světelných zdrojů, elektrické příslušenství a základní konstrukční prvky svítidel.
Přehled nejpoužívanějších světelně-technických materiálů a jejich vlastností.
Základní principy při návrhu vnitřních osvětlovacích soustav, světelná pohoda, rušivé oslnění
Denní osvětlení budov, problematika sdruženého osvětlení, základní principy návrhu
Základní principy při návrhu venkovních osvětlovacích soustav, veřejné osvětlení, osvětlování komunikací a venkovních ploch.
Inteligentní elektroinstalace, základní principy regulace světelného toku, řízení osvětlovacích soustav.
Řízení vnitřních osvětlovacích soustav, moderní systémy pro řízení osvětlení, řízení VO.
Nové trendy v oblasti světelné techniky, nekonvenční metody měření a návrhu osvětlení, posouzení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh osvětlovací soustavy – volba světelných zdrojů a svítidel
Návrh osvětlovací soustavy – výpočet osvětlenosti a jasů, export dat
Vizualizace návrhu osvětlovací soustavy – volba scén, energetická náročnost

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření vyzařovacího spektra malých světelných zdrojů
Měření toků malých světelných zdrojů
Měření křivek svítivosti zářivkových svítidel
Měření spektrální a integrální propustnosti transparentních materiálů
Teplotní hodnocení svítidel
Měření změny teploty chromatičnosti světla světelných zdrojů v závislosti na napájecím napětí
Měření indexu podání barev světelných zdrojů
Provozní vlastnosti světelných zdrojů
Jasová analýza svítidel s využitím digitální fotografie
Měření směrových charakteristik odrazných materiálů