Detail předmětu

CISCO akademie 2 - CCNA

FEKT-XCA2Ak. rok: 2017/2018

Předmět XCA2 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Scaling Networks” (ScaN), který se zabývá principy škálovatelných sítí. V druhé části předmětu je probírán kurz „Connecting Networks” (CN), který se zabývá technologiemi WAN, virtuálními privátními sítí (VPN), metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je konfigurace, analýza, hledání a odstraňování problémů ve větších podnikových IT sítích.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
• Popsat vlastnosti a výhody Spanning Tree protokolu (STP).
• Konfigurovat a odstraňovat problémy STP.
• Popsat, nastavit a odstranit problémy Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP).
• Konfigurovat a řešit problémy se základními funkcemi směrovačů v rozsáhlé síti IPv4 a IPv6.
• Implementovat a řešit problémy se směrovacími protokoly RIP, OSPF a EIGRP v IPv4 a IPv6 sítích.
• Spravovat Cisco IOS® licencování softwaru a konfigurační soubory.
• Popsat různé technologie WAN.
• Popsat virtuální privátní sítě (VPN) a technologie tunelování.
• Konfigurovat a řešit problémy sériových připojení.
• Konfigurovat a řešit problémy širokopásmových připojení.
• Konfigurovat a řešit problémy tunelu IPsec.
• Monitorovat a řešit problémy v síti pomocí syslog, SNMP a NetFlow.

Prerekvizity

Studenti by měli být schopni pracovat s materiály v anglickém jazyce. Znalost základních principů IP sítí.

Literatura

VELTE, Toby J. a Anthony T. VELTE. Síťové technologie Cisco. COMPUTER PRESS, 2003. ISBN 80-7226-857-0. (CS)
Cisco Networking Academy. Cisco Networking Academy [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupné z: netacad.com (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen pomocí dvou závěrečných zkoušek. Obsahem první zkoušky je látka kurzu „Scaling Networks ” (ScaN). Obsahem druhé zkoušky je látka kurzu „Connecting Networks ” (CN). Každá zkouška se skládá z praktické a teoretické časti. Obě části zkoušky musí být napsané minimálně na 70%. Výsledné hodnocení zkoušky se počítá jako průměr získaných bodů z každé části zkoušky. Z výsledků obou zkoušek je zhotoven průměr, který je pak přepočítán na body VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do škálovatelných sítí
2. Spanning Tree protokol, protokoly redundance na prvním hopu (HSRP a GLBP).
3. Agregace kanálů
4. Protokoly OSPFv2 a OSPFv3 pro více oblastí
5. Protokol EIGRP pro IPv4 a IPv6
6. Správa a licencovaní IOS
7. Úvod do WAN sítí
8. Technologie spojení point-to-point
9. Technologie Frame Relay
10. Překlad adres NAT pro IPv4.
11. Technologie DSL a zabezpečené site-to-site spojení.
12. Monitorování a odstraňování potíží v síti.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy škálovatelných IP sítí a s technologiemi WAN. Studenti budou také seznámeni s metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-TZ bakalářský

  obor TZ-IBP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-V magisterský navazující

  obor V-IBP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor