Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

FEKT-XMW2Ak. rok: 2017/2018

Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows.

Prerekvizity

BMW1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Instalace a upgrade systému, Minimální systémové požadavky, Instalace a upgrade, RIS, WDS, sysprep a riprep - serverová část, Instalace a nastavení RIS, Ostatní imaging software třetích stran
Hardware a výkon serveru, Podpora serverového hardware, RAID, Odlišnosti hardware od stanic, Více procesorová podpora
Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
Windows update services,distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., Metody deploymentu hotfixů, Instalace a požadavky WUS (SUS), Administrace WUS, MBSA
Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
Jmenné služby serveru (WINS a DNS), Princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
Architektura Active directory, Využití, podmínky, vlastnosti AD
Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog
Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
Doménové účty a skupiny, Výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, Vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, Správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně
canonical name
Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce
Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set.
Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení
Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, Diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě
Zálohování a obnova, Automatická obnova, shadow copies Zálohování a obnova síťových služeb
Terminal services a vzdálená správa systému, Možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací

Učební cíle

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows 2008 Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP, MCITP

Základní literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Instalace Windows 2003 Server, řízená instalace, automatická instalace, tvorba instalačních souborů pro automatickou instalaci.
2. Upgrade z MS Windows NT 4.0, Windows 2000, aplikace update balíčků, service packu, řešení problémů s instalací.
3. Instalace, konfigurace a řešení problémů při přístupu ke zdrojům, instalace a správa síťových služeb, tiskáren, přístupu k souborům, složkám a sdíleným prostředkům. Distributed File Systém - stand-alone, domain-based. Lokální zabezpečení souborů a složek, zabezpečení sdílených složek. Přístup k souborům a složkám přes služby WWW.
4. Konfigurace a řešení problémů hardwarových zařízení a ovladačů, konfigurace hw ovladačů, podpisy ovladačů, update ovladačů, řešení problémů s hardwarem.
5. Správa, monitorování a optimalizace výkonu systému, spolehlivosti a dostupnosti. Monitorování a optimalizace použití systémových prostředků, správa procesů, nastavení priorit, start a zastavení procesů. Optimalizace výkonu disků, optimalizace a správa dostupností systémových a uživatelských dat. Obnova systémových a uživatelských dat, použití Windows Backup, start systému v nouzovém režimu, použití Recovery Console.
6. Správa, konfigurace a řešení problémů s ukládáním dat. Správa disků a oddílů na discích, konfigurace komprese dat, diskových kvót, obnova při havárii disku.
7. Konfigurace a řešení problémů se síťovým připojením, instalace a konfigurace sdílených přístupů, virtuální privátní sítě - VPN, síťové protokoly, síťové služby, vzdálené přístupy, terminal services, síťové adaptéry a ovladače.
8. Implementace, monitorování a řešení problémů zabezpečení, EFS, politika zabezpečení prostředí Windows 2000 - Local X System Policy, auditování, lokální účty, politika účtů. Použití, konfigurace a správa zabezpečení použitím Security Configuration Tool Set.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Instalace Windows 2003 Server, řízená instalace, automatická instalace, tvorba instalačních souborů pro automatickou instalaci.
2. Upgrade z MS Windows NT 4.0, Windows 2000, aplikace update balíčků, service packu, řešení problémů s instalací.
3. Instalace, konfigurace a řešení problémů při přístupu ke zdrojům, instalace a správa síťových služeb, tiskáren, přístupu k souborům, složkám a sdíleným prostředkům. Distributed File Systém - stand-alone, domain-based. Lokální zabezpečení souborů a složek, zabezpečení sdílených složek. Přístup k souborům a složkám přes služby WWW.
4. Konfigurace a řešení problémů hardwarových zařízení a ovladačů, konfigurace hw ovladačů, podpisy ovladačů, update ovladačů, řešení problémů s hardwarem.
5. Správa, monitorování a optimalizace výkonu systému, spolehlivosti a dostupnosti. Monitorování a optimalizace použití systémových prostředků, správa procesů, nastavení priorit, start a zastavení procesů. Optimalizace výkonu disků, optimalizace a správa dostupností systémových a uživatelských dat. Obnova systémových a uživatelských dat, použití Windows Backup, start systému v nouzovém režimu, použití Recovery Console.
6. Správa, konfigurace a řešení problémů s ukládáním dat. Správa disků a oddílů na discích, konfigurace komprese dat, diskových kvót, obnova při havárii disku.
7. Konfigurace a řešení problémů se síťovým připojením, instalace a konfigurace sdílených přístupů, virtuální privátní sítě - VPN, síťové protokoly, síťové služby, vzdálené přístupy, terminal services, síťové adaptéry a ovladače.
8. Implementace, monitorování a řešení problémů zabezpečení, EFS, politika zabezpečení prostředí Windows 2000 - Local X System Policy, auditování, lokální účty, politika účtů. Použití, konfigurace a správa zabezpečení použitím Security Configuration Tool Set.