Detail oboru

Mikroelektronika

FEKTZkratka: M1-MELAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Studijní obor Mikroelektronika (MEL) magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra - mikroelektronika se širokým základem v oblasti teorie, návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky. Student se může zaměřit zejména na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku. Student získává i související poznatky z informačních a komunikačních technologií. Absolventi tohoto oboru magisterského studia se uplatní zejména v oblastech návrhu, vývoje a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů, zařízení a systémů, zakázkových integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji s povrchovou montáží. Cílem oboru je rovněž příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické úkoly v obchodní a servisní činnosti u uživatelů nejrůznějších elektronických zařízení. Odbornou výuku v oboru MEL zajišťuje především Ústav mikroelektroniky (UMEL) FEKT VUT v Brně.
Obor MEL magisterského studijního programu lze začít studovat až po absolvování bakalářského studijního programu a s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na elektrotechniku nebo informatiku.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent má detailní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje: na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, na technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i na poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie, výroby a aplikací integrovaných obvodů, v problematice návrhu, technologie a aplikací elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování signálu. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. v dalších oblastech. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMPRMikroelektronické prvky a strukturycs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26 / Cp - 26ano
MMSIModelování a simulace v mikroelektronicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / O - 13ano
MAPTAplikovaná počítačová technikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ne
MMOTMontážní a propojovací technologiecs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 8 / O - 5ano
MSVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
MVAFVakuová technikacs4Volitelný oborovýzkP - 13 / COZ - 12 / L - 14ano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / L - 26 / L - 26ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18M-MEL LZS VV Bano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-MEL LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-MEL LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-MEL LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-MEL LZS VV Bano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-MEL 1r ZLS TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-MEL 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MAIOAnalogové integrované obvodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MDISDigitální integrované obvodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MNENNávrh elektronických přístrojůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 15 / L - 18ano
MRSDŘízení a správa datcs4Volitelný oborovýzkP - 13 / Cp - 26ano
MRTPŘízení technologických procesůcs6Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 39ne
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMKGMarketingcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MMUMMultimédiacs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPKSPočítačové a komunikační sítěcs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-MEL LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-MEL LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / L - 13ano
MMEMModelování elektromagnetických polícs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MNANNanotechnologiecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / O - 13ano
MNDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MMNMModerní numerické metodycs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-MEL 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26M-MEL LZS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MNAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MM2MSemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MVSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6PovinnýzkP - 39 / L - 26ano
MIOPIntegrovaná optoelektronikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MKTEKonstrukce a technologie elektronických zařízenícs5Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 26ano
MNDOMetody návrhu digitálních integrovaných obvodůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MSAJSpolehlivost a jakostcs5Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 18 / L - 4 / O - 4ano
MTPLTechnologické projektování a logistikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 39ano
MTVPTeorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálucs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / L - 31ano
MCVTCAD v mikrovlnné technicecs7Volitelný mimooborovýklP - 26 / Cp - 39 / O - 13ano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26 / L - 26 / L - 26ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-MEL LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-MEL LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSMDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMMOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MMTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26 / L - 26ano
MOPINové obvodové principy pro návrh integrovaných systémůcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-MEL LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-MEL LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-MEL LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-MEL 1r ZLS TN matem. 1 - 3 MDRE, MPSO, MMNM
M-MEL LZS VV A 1 MEFE
M-MEL LZS VV B 2 - 21 MAPI, XCA1, XCA3, XCA5, MFIT, XMAU, XCA2, XCA4, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC